Handelslaget KPO har köpt en del av bangårdsområdet i Karleby


10.1.2024

Genom ett köp som undertecknades i december förvärvade Handelslaget KPO VR:s markområden inklusive byggnader i Kosil söder om bangården i Karleby. Områdets totala areal är cirka 4,7 hektar. Området är beläget mellan Kosilstigen och bangården, och österut sträcker det sig till närheten av korsningen mellan Kosilstigen och Kosilgatan. Området blir stegvist tillgängligt för KPO under de närmaste åren.

”Förvärvet av området är en viktig strategisk investering för KPO. Framför allt tryggar det framtiden för och utvecklingen av Prismacentret i Kosil när den nuvarande fastigheten närmar sig slutet av livscykeln”, konstaterar KPO:s vd Kim Biskop. ”Dessutom möjliggör området ett mer omfattande kommersiellt utvecklingsarbete och till exempel byggande av ett slags retail park-handelscentrum ett stenkast från stadskärnan” säger Biskop.

Avsikten är att påbörja detaljplaneringen av området omedelbart med beaktande av NTM-centralens, Trafikledsverkets och stadens planer för förnyelsen av bangården i Karleby och trafikarrangemangen som kommer att förbättra trafiken mellan centrum och Kosil.

”Utvecklingsplanen för området gör det möjligt att förbättra tjänsterna för passagerartrafiken i framtiden. I samband med förnyelsen av bangården planerar man bland annat en tunnel för fotgängare och cyklister samt fler parkeringsplatser för pendlare. Det blir möjligt när vår operativa verksamhet på depåområdet upphör under de närmaste åren”, säger fastighetsutvecklingschef Kai Perhola från VR Group.

”Det tar säkert några år innan det konkreta byggandet på området kommer i gång. VR fortsätter sin verksamhet på området ännu de närmaste åren, och dessutom kräver projektplaneringen inklusive planändringen sin tid. Vi inser att området är viktigt också med tanke på stadsbilden, och för vår del vill vi se till att Karleby stad och dess tjänster utvecklas”, konstaterar Biskop.

Mer information
Kim Biskop verkställande direktör
VR Group, fastighetsutvecklingschef Kai Perhola