Defibrillator på samtliga verksamhetsställen inom Handelslaget KPO


14.6.2024

Handelslaget KPO har skaffat ytterligare tiotals defibrillatorer, eller hjärtstartare, till KPO:s matbutiker, trafikstationer, restauranger och bilaffärer runt om i landskapen i Österbotten. Framöver finns det även en hjärtstartare för akuta sjukdomsfall i samtliga fastigheter där KPO har affärsverksamhet. Det kommer att finnas hjärtstartare i totalt 88 olika fastigheter där KPO har verksamhet, när även de sista leveranserna kommer de närmaste veckorna.

En hjärtstartare är en bärbar apparat som kan återställa hjärtats normala rytm genom att leverera en strömstöt mot hjärtat. Hjärtstartare är enkla att använda, eftersom apparaten känner av eventuella rytmstörningar hos patienten och ger instruktioner om hur första hjälpen ska ges. På Handelslaget KPO:s verksamhetsställen har hjärtstartarna placerats centralt, till exempel vid kassorna eller i entrén, där de är lättillgängliga om en nödsituation uppstår.

”Med hjälp av de nya apparaterna förbättrar vi säkerheten för både kunder och personal ytterligare. Hjärtstartarna kan användas av vem som helst vid behov, och apparaterna kan eventuellt rädda liv. Vi har stora kundvolymer och många av våra verksamhetsställen ligger utanför tätorterna, där det kan ta tid att få hjälp”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

KPO:s personal utbildas regelbundet vid Säkerhetspass-utbildningar som anordnas i samarbete med FRK. I utbildningsdelen ”livräddande första hjälpen” ingår utbildning i användning av hjärtstartare. Målet för detta år är att 62 procent av personalen inom KPO-koncernen ska ha gällande behörighet för livräddande första hjälpen. I Säkerhetspass-utbildningen ingår utöver livräddande första hjälpen även utbildning i risksituationer och brandsäkerhet.

”För närvarande har över 1 000 anställda inom KPO genomgått Säkerhetspass-utbildningen. Genom utbildningar vill vi säkerställa att personalen har tillräckligt mångsidiga kunskaper i första hjälpen. Genom utbildning och förberedelser i förväg kan och vågar människor med större sannolikhet ingripa i faktiska situationer. På våra verksamhetsställen inträffar ett fåtal situationer varje år där kunskaper i första hjälpen behövs”, säger Biskop.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör