Stadgar


Handelslaget KPO:s stadgar fastställer KPO:s verksamhet, medlemskap och organisation. Valordningen fastställer Handelslaget KPO:s valprocess. Dessa stadgar och valordning följs alltid i Handelslaget KPO:s verksamhet.