Historia


Handelslaget KPO grundades år 1905 som första regionhandelslag i Finland. Det var ett köpställe för vanligt folk, och det ägdes också av vanligt folk. Handelslaget KPO:s rötter sträcker sig till sommaren 1905, då beslutet att grunda handelslaget fattades, och då den konstituerande stämman hölls.

Historia

Handelslaget KPO grundades år 1905 som första regionhandelslag i Finland. Det var ett köpställe för vanligt folk, och det ägdes också av vanligt folk. Handelslaget KPO:s rötter sträcker sig till sommaren 1905, då beslutet att grunda handelslaget fattades, och då den konstituerande stämman hölls. Handelslagets första butik öppnades i Gamlakarleby den 2 juli 1906. De dåvarande ägarkunderna gladde sig åt butiken där de kunde göra sina inköp och där den eventuella vinsten kom allmänheten och inte någon enskild till del.

Redan när KPO grundades hade man som mål att skapa ett handelslag på landskapsbasis. Dåvarande Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa fungerade också som Finlands första regionhandelslag för sina närområden. Regionhandelslaget utvidgade så småningom sitt nätverk av butiker runt om i landskapet ända fram till 1960-talets toppnoteringar. Via de strukturomvandlingar och fusioner som genomfördes på 1980- och 1990-talen har KPO expanderat till att omfatta hela Vasa, Karleby, Jakobstads och Ylivieska ekonomiområden samt fått namnet Handelslaget KPO. Under olika tidsperioder har inom KPO:s verksamhetsområde verkat sammanlagt 79 handelslag, som har fusionerats till ett starkt österbottniskt regionhandelslag. I dag är Handelslaget KPO ett av Finlands största regionhandelslag med verksamhet i sammanlagt 36 olika kommuner.