PRAO- och praktikplatser

Du kan fråga om PRAO- och praktikplatser direkt från den enheten, (t.ex. market eller restaurang) där du vill genomföra praktiken.

Kontaktuppgifter här >>