Ungt löfte


KPO:s stipendium Ungt löfte är avsett för unga lovande personer eller grupper som siktar till toppen inom vetenskap, konst eller idrott. Stipendiet är avsett som ett incentiv som stöder den unga personens utveckling inom sin gren eller sitt fack. Stipendiet beviljas för ett år åt gången, och är på 500–1000 euro.

Ansökan om stipendium

Ansökningskriterier:

  • idkar idrott, vetenskap eller konst
  • ung person, under 25 år
  • hemma eller bosatt i KPO:s verksamhetsområde
  • lovande inom sin gren eller sitt fack, möjligheter att nå toppen
  • klara målsättningar inom grenen eller facket

Den sökande avfattar en fritt formulerad ansökan och bifogar de erforderliga bilagorna.
KPO beslutar årligen om vem/vilka får motta stipendium.
Stipendiet kan beviljas bara personer som uppfyller de ovanstående kriterierna.
Om det inte finns lämpliga kandidater, delas stipendiet inte ut.

Ansökningarna ska skickas till Handelslaget KPO:s kontor, Prismavägen 1, 67700 Karleby.
Märk kuvertet "ANSÖKAN KPO:s stipendium Ungt löfte".

Följande stipendium delas ut våren 2024.

Utdelade stipendier:

2023 Charlotta Sandkulla, släggkastare
2023 Jesper Kotajärvi, ishockey
2023 Miika Nurmi, cykelorienterare
2023 Selma Pihlaja, brottare
2022 Nader Khalili, tävlingssimmare
2022 Monica Hagström, fotbollsspelare
2022 Rebecca Sandnäs, skidskytte
2021 Alva Thors, kombinerat
2021 Simon Uusitalo, fotbollsspelare
2021 Samuel Uusitalo, fotbollsspelare
2020 Konsta Alatupa, friidrottare
2020 Rasmus Huhtamäki, skidskytte
2019 Hanna Ray, skidåkare
2019 Antti Tuomela, längdhoppare
2018 Sofia Ketola, bågskytt
2018 Nathalie Blomqvist, friidrottare
2017 Otto Niittykoski, kombinerat
2017 Karoliina Ukskosi, orienterare
2016 Katri Mustola, friidrottare
2016 Emelie Svenlin, skidåkare
2016 Anu Tuomisto, orjenterare
2016 Satu Tuomisto, orjenterare
2015 Teemu Putkisto, bowlare
2014 Olga Ahtinen, fotbollsspelare
2013 Kirsi Nurmi, orjenterare
2012 Tuomo Himanka, långdistansare i rullstol
2011 Minna Somero, baletdanssare
2010 Jani Neulaniemi, tävlingsdanssare
2009 Tii-Maria Romar, alpinist
2008 Kalle Lassila, skidåkare