Handelslaget KPO:s val

Handelslaget KPO verkar inom de ekonomiska regionerna Karleby, Vasa, Jakobstad och Ylivieska, och är ett av de största regionala handelslagen i Finland. KPO ägs av över 130 000 ägarkunder

I mars 2024 väljs bland ägarna i KPO genom val 70 ledamöter i fullmäktige, som är ägarkundernas språkrör. Genom att ställa upp som kandidat i valet och rösta, får du din röst hörd i ditt eget handelslag.

Vad gör fullmäktige?
KPO:s fullmäktige beslutar bl.a. om handelslagets bokslut och vinstfördelning samt väljer förvaltningsråd och revisorer. Dessutom förmedlar fullmäktige ägarnas önskemål och tankar till handelslagets administration och ledning. Fullmäktige sammanträder två gånger årligen.

Kunde jag vara kandidat?
Kandidaten förutsätts vara minst 18 år fyllda och personmedlem i Handelslaget KPO vid slutet av år 2023. Kandidaterna ska också bo inom KPO:s verksamhetsområde.

Ställa upp som kandidat
Minst tre röstberättigade medlemmar i KPO som bor inom KPO:s medlemsområde kan samla ihop en kandidatanmälan inför valet. På samma anmälan kan det finnas minst en och högst två gånger så många kandidater som totalt kan väljas in från medlemsområdet, och de ska vara medlemmar bosatta i samma medlemsområde.

KPO har tre medlemsområden:

- Medlemsområde A: Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå Från det här området väljs 25 ledamöter
- Medlemsområde B: Evijärvi, Halso, Jakobstad, Kannus, Kaustby, Kinnula, Karleby, Kronoby, Lappajärvi, Lestijärvi, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Perho, Toholampi och Vetil Från det här området väljs 29 ledamöter
- Medlemsområde C: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulais, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska Från det här området väljs 16 ledamöter

En kandidatanmälan som sammanställs t.ex. inom medlemsområde A ska alltså innehålla minst en och högst 50 kandidater.

Kandidatnomineringen för 2024 års fullmäktigeval i Handelslaget KPO pågår 4.12.2023–22.1.2024.

Vi offentliggör kandidaterna på den här valsajten i januari 2024 efter slutförd kandidatnominering.

Uppgörande av kandidatanmälan
Kandidatansökan kan göras elektroniskt genom knappen nedan eller på pappersblankett. Den utskrivbara blanketten hittar du längst ned på sidan under stödmaterialet. Det går också att hämta färdiga blanketter för kandidatanmälan på Handelslaget KPO:s kontor (Prismavägen 1, Karleby) och på KPO:s Prismaenheter, S-marketar, Salebutiker och ABC Oravais fr.o.m. 4.12.2023. Med blanketterna följer detaljerade anvisningar om kandidatnominering.

OBS! Den elektroniska kandidatanmälningen öppnar 4.12.2023

Så här röstar du i valet
Fullmäktige i handelslaget KPO väljs genom direkt val. Det betyder att rösten avges direkt åt en kandidat, de som får flest röster inom varje medlemsområde blir invalda. Ägarkunderna röstar till fullmäktige kandidater från det medlemsområde där de själva bor. Ägarkunder som bor utanför alla medlemsområden kan rösta på godtycklig kandidat.

Röstsedeln och anvisningar om röstningen levereras till de röstberättigade medlemmarna i Handelslaget KPO innan röstningen inleds i februari.

Den egentliga röstningstiden pågår 4–18.3.2024.

Vid frågor gällande valet, kan du skicka e-post till addressen kpo.vaalit@sok.fi. Vi betjänar må-fr kl 8-16.

Stödmaterial för uppgörande av kandidatanmälan:

Meddelande om fullmäktigeval i Handelslaget KPO
Anvisningar för kandidatanmälan
Kandidatanmälan för fullmäktigeval
Handelslaget KPO:s valordning
Dataskyddsbeskrivning för fullmäktigevalregister