Klimatförändring och cirkulär ekonomi


För oss är det viktigt att i vår verksamhet ta hänsyn till miljön och att erbjuda också människorna som bor i vårt verksamhetsområde att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Läs om hur vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och vårt matsvinn och hur vi satsar på återvinning.

Energiförbrukning

Vi vill använda energi smartare och effektivare. Vi söker de bästa lösningarna på hur klimat- och miljökonsekvenserna av vår verksamhet kan minskas.

Återvinning

Vi erbjuder lösningar för att våra ägarkunder ska kunna minska sina utsläpp och vi förbinder oss att också själva återvinna.

Matsvinn

Vi arbetar aktivt för att minska vårt matsvinn.