Osuuskauppa KPO on ostanut osan Kokkolan ratapiha-alueesta


10.1.2024

Osuuskauppa KPO on ostanut joulukuussa allekirjoitetulla kaupalla VR:n omistuksessa olleet maa-alueet rakennuksineen Kokkolan ratapihan eteläpuolelta Kosilan alueelta. Alueen kokonaispinta-ala on noin 4,7 hehtaaria. Alue rajautuu Kosilanpolun ja rata-alueen väliin ja ulottuu itäpuolella lähelle Kosilanpolun ja Kosilankadun risteystä. Alue vapautuu KPO:n käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana.

”Alueen hankinta on KPO:lle merkittävä strateginen investointi tulevaisuuteen. Ennen kaikkea sillä turvataan Prismakeskuksen tulevaisuus ja kehittäminen Kosilassa siinä vaiheessa, kun nykyinen kiinteistö lähestyy elinkaarensa loppupäätä” toteaa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop. ”Tämän lisäksi alue mahdollistaa laajemman kaupallisen kehitystyön ja esimerkiksi retail park -tyyppisen kaupan keskittymän rakentumisen kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen” Biskop jatkaa.

Alueen tarkempi suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa välittömästi ja siinä huomioidaan myös ELY:n, Väyläviraston ja kaupungin suunnittelemat Kokkolan ratapihan uudistukset sekä uudet liikennejärjestelyt, jotka yhdistävät keskustan ja Kosilan alueet tulevaisuudessa nykyistä paremmin.

”Alueelle visioitu kehityssuunnitelma mahdollistaa tulevaisuudessa matkustajaliikenteen käyttäjien palveluiden parantamisen. Ratapihan uudistamisen yhteydessä alueelle on suunniteltu mm. kevyen liikenteen alikulkua ja lisää liityntäpysäköintiä, jotka pystytään toteuttamaan operatiivisten toimintojemme poistuessa varikkoalueelta lähivuosina” kommentoi kiinteistökehityspäällikkö Kai Perhola VR Groupista.

”Kuluu varmasti joitakin vuosia, ennen kuin alueella alkaa näkyä konkreettista rakentamista. VR toimii alueella vielä lähivuodet, minkä lisäksi uusien toimintojen suunnittelu kaavamuutoksineen vaatii oman aikansa. Tunnistamme alueen merkityksen myös kaupunkikuvalle ja haluamme omalta osaltamme pitää huolen siitä, että Kokkolan kaupunki ja sen palvelut kehittyvät” Biskop päättää.

Lisätietoja
Osuuskauppa KPO, toimitusjohtaja Kim Biskop
VR Group, kiinteistökehityspäällikkö Kai Perhola