Fös samhällets bästa


För oss i Handelslaget KPO innebär ansvarstagande en värderymd som anknyter till ekonomin, samhället och miljön och som uttrycks framför allt som satsningar på vår egen region. Läs mer om vad vi gör för samhället, om våra åtgärder mot klimatförändringen och för återvinningsekonomin samt om hur vi satsar på invånarnas välstånd och hälsa inom vårt verksamhetsområde.

Vi skapar värde med vår verksamhet och inverkar positivt på människorna som bor i vårt verksamhetsområde, satsar på lokalt och inhemskt och ger tillbaka. Dessutom är vi en betydande regionala arbetsgivare och skattebetalare. Då vi sysselsätter lokalt, stannar skatteintäkterna för vår verksamhet i regionen och stöder dess tillväxt och utveckling.

Läs nedan mer.

Vi ger vårt område köpkraft och livskraft

Av vår verksamhet förs pengar tillbaka till vårt eget verksamhetsområde som utbetalda förmåner till våra ägarkunder, som lön till våra anställda, som skatteintäkter till kommunerna och som investeringar för att utveckla vår service och vårt nätverk av butiker.

 

Vi satsar på det lokala och på det inhemska

Nyttan som KPO:s verksamhet genererar återgår i många olika former till vårt verksamhetsområde till förmån för samhället. Vi bär ansvar för både den österbottniska och den inhemska livsmedelskedjans livskraft.

Vi låter det goda cirkulera

Med den behållning vi lyckas skapa stöder vi också motion, kultur och bildning i vårt område. Bland annat sponsorerar vi lokala evenemang, motion och framför allt barn- och ungdomsverksamhet.

Vi är en betydelsefull lokal skattebetalare

Vi verkar lokalt, och via avgifterna som vi betalar drar många kommuner och människor inom vårt verksamhetsområde nytta av vår verksamhet.

Vi är en stor arbetsgivare i vårt område

Vi är en av de största arbetsgivarna i vårt område, och vi bedriver vår verksamhet som en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare.