KPO:s Kesärieha-turné får barn i landskapen i Österbotten att röra på sig


28.6.2024

Handelslaget KPO:s Kesärieha-turné som i somras fick enorm popularitet startar igen. Ifjol rörde Kesärieha-turnén nästan 3 000 barn och i år ordnas turnén hälften så stor.

Den avgiftsfria Kesärieha-turnén är avsedd för familjer. Evenemanget bjuder på hoppborgar, trevliga aktiviteter tillsammans med Apsi och Onni, små tilltugg och möjlighet att röra sig fritt.

Handelslaget KPO:s och Mellersta Österbottens Idrott rf:s gemensamma oro över att barn rör mindre på sig gav upphov till ett koncept om motion för barn vars mål, utöver att få barn och unga att röra på sig, är att hitta kanaler för dem att engagera sig i idrottsföreningars verksamhet. KPO:s verksamhetsställen på de orter som är med i Kesärieha-turnén har en fin chans att nå barnfamiljerna i sitt område genom att bjuda dem med för att röra sig tillsammans.

”Verksamhetsområdets välfärd är viktig för KPO och att barn inte rör på sig är ett problem även här. KPO vill erbjuda möjligheter till motion med låg tröskel för alla, och därför ordnar vi dessa öppna och avgiftsfria evenemang. I somras överraskade Kesärieha-turnén med sin popularitet. Som bäst besöktes ett evenemang av cirka 800 barn. ”Det finns ett klart behov för ett sådant evenemang, och därför ordnar vi i år evenemang på hela 15 orter”, berättar Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

”Vi är tacksamma för och stolta över att KPO har velat inkludera även konkreta åtgärder för att väcka intresse för att röra sig i sitt tema för regionalt samhällsansvar. Detta om något är starkt regionalt framtidsarbete. Tillsammans vill vi erbjuda en stimulerande och uppmuntrande miljö där barnen tillsammans med föräldrar får prova olika motionslekredskap och vi hoppas att man återfår entusiasmen och får nya idéer även för motionslekar på fritiden”, säger Kalle Lassila, regionchef för Mellersta Österbottens Idrott.

Mer information om orter och tidsplaner för Kesärieha-turnén: KPO:n kesärieha – Osuuskauppa KPO

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO
Kalle Lassila, regionchef för Mellersta Österbottens Idrott