S-Market Kaustby har nått taklagshöjd


24.5.2024

Bygget av S-market Kaustby har nått taklagshöjd. Byggarbetena inleddes hösten 2023 och fredagen den 24 maj firades taklagsfest. S-market-butiken enligt det nya konceptet byggs på samma tomt som den nuvarande butiken. Tekniskt sett har den gamla fastigheten nått slutet av sin livslängd, och det hade inte varit rimligt att renoverade den. Den gamla butiksfastigheten kommer att rivas när den nya butiken har öppnat.

Nya S-market är lite större än sin föregångare och hör till KPO:s största S-market-butiker. Butikens serviceutbud kompletteras av Alko, som kommer att flytta och hyra in sig i fastigheten. ABC-bränsleautomaten på S-markets gård renoveras och på tomten uppförs dessutom en ABC CarWash. Parkeringsområdet kommer att bli tydligare och där byggs en ABC-lataus-station för effektladdning av elbilar.

”Genom den nya butiken säkerställs att det finns moderna och utvecklingsbara butikstjänster i fråga om dagligvaror och bränsle långt in i framtiden”, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale inom Handelslaget KPO.

Energieffektivitet och att beakta miljöaspekterna är en del av KPO:s dagliga aktiviteter och byggverksamhet. Vid investeringar satsar man alltid på långlivade och hållbara livscykellösningar. Butiken kommer att värmas med bergvärme och vid uppvärmningen utnyttjas även kondensvärme från kylanläggningarna. På taket monteras närmare 400 solpaneler som kommer att producera cirka 18 procent av den energi som butiken behöver. Solkraften kommer att ge ungefär hälften av den elenergi som kylanläggningarna förbrukar per år. Butikens kylsystem fungerar med miljövänlig koldioxid, och hela fastigheten och gårdsområdena får energieffektiv LED-belysning.

Bygget av det nya S-market-affärscentrumet sysselsätter många lokala och regionala aktörer. Byggnadsentreprenör är Rakennus-Korpela Oy från Vetil och huvudprojekterare är Oy Polyplan Ab från Vasa.

HANDELSLAGET KPO

Mer information:

Jarmo Palola, S-market och Sale -kedjedirektör