Coronaviruset ställde till det för Handelslaget KPO:s första halvår, personalen sysselsattes över branschgränserna


6.8.2020

Trots coronapandemin nådde Handelslaget KPO:s momsbelagda försäljning och verksamhetsresultat nästan fjolårets nivå; försäljningen uppgick till 410,4 (föreg. år 415,4) miljoner euro och verksamhetsresultatet var 9,4 (10,8) miljoner euro. Inom dagligvaruhandeln och bruksvaruhandeln nådde man en klar försäljningsökning, medan man inom bränslehandeln, inkvarterings- och restaurangverksamheten och bilhandeln bokförde en betydande nedgång i försäljningen. KPO investerade fortsättningsvis starkt i de österbottniska landskapen.

Corona höll dagligvaruhandelns enheter sysselsatta

Dagligvaruhandelns andel av KPO:s totalförsäljning under det förra halvåret var ca 62 %. Konsumtionens övergång från restauranger till livsmedelsbutiker bidrog till att försäljningen av dagligvaror ökade med hela 8,1 %. Handeln med bruksvaror, som sker via kedjorna Prisma, Kodin Terra och Sokos Emotion, ökade också klart, med 5,6 %. Logi- och restaurangverksamheten, med en nedgång i försäljningen på hela 50,2 %, var den av KPO:s branscher som led mest av pandemin. Inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln var nedgången 16,3 %, och inom bilhandelsbranschen 10,7 %.

”Början av året var också i KPO turbulent på grund av coronapandemin. I synnerhet inom logi- och restaurangbranschen stannade försäljningen nästan helt i och med restriktionerna, medan man i matbutikerna verkligen har fått stå i på grund av den starka försäljningsökningen. I likhet med många andra företag måste vi ordna samarbetsförhandlingar på grund av den plötsliga nedgången i försäljningen, men vi kunde lyckligtvis erbjuda alla som ville ställa upp arbete inom dagligvaruhandelns enheter, och på så sätt minska antalet permitterade till ett minimum”, säger Kim Biskop, vd Handelslaget KPO. ”Jag är mycket stolt över personalens fördomsfria inställning till att plötsligt börja med helt nya uppgifter och önska nya arbetskamrater från andra branscher välkomna. Det har också varit ett nöje att se hur man vid våra enheter har kommit på nya och innovativa sätt att erbjuda kunderna tjänster och produkter i den här nya situationen. Nätbutikerna för mat som vi har öppnat vid våra Prismaenheter och flera av våra S-marketenheter har också fått en lovande start. Ser man till siffrorna för hela koncernen är vi rätt nära fjolåret, men variationerna mellan branscherna och de enskilda verksamhetsställena har varit stora. Jag riktar ett stort tack till vår personal, som under hårt tryck har lyckats så väl med att utföra vår grunduppgift, att producera tjänster och förmåner till våra ägarkunder”, tillägger Biskop.

Att investera och sysselsätta unga i vårt verksamhetsområde är viktiga också i exceptionella förhållanden

Under den förra halvan av året investerade KPO totalt 16,4 miljoner euro i utveckling av verksamhetsnätet i de österbottniska landskapen, lika mycket som under fjolåret. Av projekten som färdigställdes under början av året var nya S-market som slog upp dörrarna i Storkyro det största. Under våren inleddes också byggarbetena på den genom tiderna största investeringen i KPO:s historia, ett andra Prismacenter i Liselund i Vasa. I kedjan S-market har vi åter inlett en uppdatering av konceptet, som innebär att vi under de följande två åren förnyar miljön i alla våra enheter så den allt bättre motsvarar våra kunders önskemål. Dessutom pågår ständigt mindre renoveringar och energisparande investeringar i hela butiksnätet.

”Våra investeringar har en stor sysselsättande inverkan i byggbranschen inom vårt verksamhetsområde. Det gläder mig särskilt mycket att vi trots coronapandemin också i år kunde erbjuda över 800 ungdomar sommarjobb. Det innebär att vi är en av de största arbetsgivarna för unga, och för många har sommarjobbet varit deras första riktiga anställning”, berättar Biskop.

Utsikter för resten av året

KPO:s utsikter för resten av året beror till stor del på hur coronapandemin utvecklas. Som det nu ser ut återhämtar sig marknaden inom KPO:s branscher så småningom från den största chocken, men det är ännu långt kvar till en normal vardag. Försäljningen och resultatet för hela året förväntas bli något lägre än fjolårets. Investeringarna ökar något jämfört med början av året, främst på grund av Prismaprojektet i Vasa.

Mer information: Kim Biskop