Fullmäktigevalet i Handelslaget KPO pågår


4.3.2024

Handelslaget KPO håller fullmäktigeval i början av mars, röstningstiden är 4–18.3.2024. Kandidatnomineringstiden i valet var 4.12.2023–22.1.2024. Valet är ett kombinerat elektroniskt val och val per post. Bland alla som röstat lottar vi ut en ny Hyundai i20 personbil.

I KPO:s fullmäktigeval ställer sammanlagt 158 kandidater upp. De är alla medlemmar i handelslaget, det vill säga ägarkunder. Antalet kandidater var nästan exakt detsamma i det förra valet 2020, då var antalet 159.

I KPO:s fullmäktigeval finns tre medlemsområden, från vilka det väljs sammanlagt 70 medlemmar till fullmäktige. Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda medlemmar som har anslutit sig till handelslaget före ingången av valåret. Antalet röstberättigade medlemmar är 129 230, det vill säga ca 2/3 av de österbottniska hushållen.

– Vi är mycket nöjda med kandidatnomineringen. Det är fint att se att så många av våra ägare vill vara med och påverka via fullmäktige. Utöver den egentliga rollen i förvaltningsorganet har fullmäktige en viktig ställning som förmedlare av information och språkrör mellan handelslagets ledning och ägarkunderna. Det vore viktigt att fullmäktige i sina led fick personer av olika åldrar och med olika bakgrunder som representerar handelslagets ägarkunder så väl som möjligt, säger ekonomidirektör Matti Laukka.

– Vi ger nu möjlighet att rösta även elektroniskt utöver den traditionella poströstningen. Elektronisk röstning är tidens melodi och den underlättar röstningen betydligt. Elektronisk röstning användes för första gången i föregående val 2020. Redan då valde ungefär 40 procent av väljarna att rösta elektroniskt och i det här valet tror vi på en än högre andel elektroniska röster, fortsätter Laukka.

Kandidaterna per medlemsområde presenteras i det elektroniska kandidatgalleriet, från vilket du även kan gå direkt till den elektroniska röstningen på https://osuuskauppakpo.fi/sv/val/. Dessutom skickades kandidatlistorna tillsammans med röstningsmaterialet på papper hem till varje röstberättigad per post i slutet av februari.

 

Mer information: Ekonomidirektör Matti Laukka  0400 348777