Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -ansökan är öppen 1-31.3

Handelslaget KPO erbjuder grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och de som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen möjligheten att lära känna arbetslivet på olika platser i Handelslaget KPO under två veckors Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -sommarpraktik.

Ansökan görs med hjälp av en blankett som du kan skriva ut nedan eller hämta på KPO:s verksamhetsställen och lämna in till det verksamhetsstället dit du vill komma på praktik.

Vänligen returnera blanketten så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningarna och kan göra val redan under ansökningsperioden. Vi kommer att ta kontakt med de valda till sommarpraktiken innan den 30.4

Ansökningstiden är 1-31.3.2024.

Vad är Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna?

  • Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -praktiken riktar sig till grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasieelever och unga som deltar i HUX- och TELMA-utbildningen. Observera att ungdomar som studerar till ett yrke inte kan bli valda till sommarpraktiken.
  • Sommarpraktiken omfattar skolbarn i åldern 14–17 år som inte tidigare har arbetat inom handel (Prisma, S-market, Sale, Emotion, ABC) och turism- och cateringbranschen (restauranger, hotell), med undantag för eventuella tidigare skolors PRAO-perioder.
  • En studerande kan endast ha en introduktionsperiod för samma yrke. En praktikant som var förra sommaren kan söka igen i sommar endast till ett yrke inom ett annat område. Till exempel kan en praktikant som jobbade på restaurang förra sommaren (MaRa-sektorn) ansöka om praktik inom handelsbranschen denna sommar.
  • Sommarpraktikprogrammets anställningsförhållande är två veckor (tio arbetsdagar) och kan utföras mellan 1.6.-31.8.2024.
  • Längden på en studerandes arbetsdag får vara max 6 timmar och den ska infalla mellan klockan 8.00-18.00. Om en student insjuknar under sommarpraktiken kan arbetsgivaren erbjuda möjlighet att genomföra praktiken senare.
  • För utförandet av Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna-sommarpraktikprogrammet kommer det att betalas ut en lön på 395 euro år 2024. Lönen i sin helhet inkluderar semesterersättning från praktikperioden och alla andra ekonomiska förmåner enligt kollektivavtalet.

 

KPO:s verksamhetsställen: