Regler för Handelslaget KPO:s S-mobil lotteri

Bifogade regler gäller för alla Handelslaget KPO:s S-mobil lotterier, såvida inte undantag särskilt nämns.

1. Arrangör av lotteriet

Handelslaget KPO, Prismavägen 1, 67700 Karleby.
FO-nummer: 0242821-1

2. Deltagningstid

Du kan delta i utlottningen under kampanjtiden som nämns på kampanjsidan eller tävlingsannonseringen.

3. Deltagande i utlottningen

I utlottningen deltar automatiskt alla Handelslaget KPO:s ägarkunder, eller de som hör till ett ägarkundshushåll, såväl nya som gamla S-Mobilanvändare, som har löst in den aktuella lotterirelaterade förmånskupongen i S-Mobil genom att trycka på ”Visa i kassan” och ”Lös in kupong”-knappen, exklusive Handelslaget KPO:s personal.

4. Genomföring av dragningen och tillkännagivande av vinnaren

Vinnaren kommer att meddelas om vinsten personligen genom att ringa enligt kontaktuppgifterna i S-Gruppens ägarkunds- och kundregister. Om vinnaren inte kontaktas inom 3 dagar kommer priset att ogiltigförklaras. Vinnarens namn kan publiceras i Handelslaget KPO:s egna medier och på sociala medier. Priset kommer att levereras till vinnaren personligen. Om priset inte löses in har tävlingsarrangören rätt att lotta ut priset igen.
Dragningen genomförs av Handelslaget KPO och SOK Media. Bidrag som tas emot utanför lotteriets starttid eller på annat sätt i strid med de givna instruktionerna kommer inte att beaktas. Tävlingens arrangör ansvarar inte för eventuella kommunikationsavbrott eller liknande problem, som gör att anmälan om deltagande utesluts från dragningen.

5. Vinst i lotteriet

Vinsterna i lotteriet definieras i samband med kampanjsidan eller tävlingsannonseringen. Priset kan inte bytas mot pengar eller andra varor eller evenemang. Priset kommer att lottas ut vid nämnda tidpunkt.

6. Tävlingsarrangörens ansvar

Handelslaget KPO begränsar sitt ansvar till vinsten som är föremål för dragningen. Arrangören av lotteriet betalar de lotteriskatter som följer av lotteriet.

7. Ändring av reglerna

Handelslaget KPO förbehåller sig rätten att göra ändringar, utan separat meddelande, till lotteriet, dess regler, priser, tid eller andra faktorer som påverkar genomförandet av lotteriet. Ändringar kommer att meddelas på denna sida.

8. Databehandlingsprinciper

Kundens uppgifter lagras i S-Gruppens ägarkund- och kundregister. Bekanta dig med Handelslaget KPO:s dataskydd på https://tietosuoja.s-ryhma.fi/