Tarja Laakso och Kai Ala-Heikkilä fick utmärkelsen Ässächef vid S-gruppens S-Chefsdagar


5.9.2022

S-gruppens riksomfattande S-Chefsdagar, som ordnas vartannat år, arrangerades denna gång lördagen den 3.9 vid Uleåborgshallen i Uleåborg. Evenemanget kulminerade på traditionellt sätt med valet av Ässächefer. Särskilt meriterade chefer från S-gruppens företag tilldelas utmärkelsen Ässächef. Urvalskriterierna var kundnöjdhet, flera års framgångsrik verksamhet, ledning av arbetsgemenskapen och personalens välmående samt framgångsrik förverkligande och utvecklande av den egna enhets- och kedjeverksamheten.

I år premierades 19 Ässächefer, som lyckats fantastiskt i sitt arbete, och två av pristagarna är från Handelslaget KPO: Tarja Laakso sevicechef vid Prisma Liselund Vasa och Kai Ala-Heikkilä försäljningschef vid Maakunnan auto Seinäjoki.

”Tarja har framgångsrikt lett en stor arbetsgrupp i Prisma Hemstrand i Vasa under en lång tid, med ansvar för kassaavdelningen, infon och även hela husets skiftesplanering. Tarja tog sig an öppningsprocessen och utmaningarna för det nya Prisma Liselund Vasa, som öppnade i våras, med exemplarisk entusiasm och mod” förklarar Handelslaget KPO:s vd Kim Biskop.

”Kai är ett bilförsäljningsproffs med lång erfarenhet, hans team har klarat sig bra i de senaste årens utmanande marknadssituation. Kai och hans team har framgångsrikt implementerat företagets och bilhandlarens kundlojalitetsstrategi. Ett påtagligt bevis på detta är bland annat 1:a platsen bland alla bilhandlare i Finland i kundlojalitetsundersökningen publicerad av Kauppalehti”, fortsätter Biskop.

Handelslaget KPO

Toimitusjohtaja Kim Biskop