S-market Sundom har nått taklagshöjd


10.11.2023

Bygget av S-market Sundom i Vasa har nått taklagshöjd. Byggarbetena inleddes i april och fredagen den 10 november firades taklagsfest. Nya S-market byggs i Sundom på adressen Kronvikvägen 4. I anslutning till butiken byggs också en ABC-automatstation och två laddningsplatser för elbilar. Nya S-market kommer att invigas i början av 2024.

”S-market Sundom blir en kompakt butik med en försäljningsyta på närmare tusen kvadratmeter, och den kommer att erbjuda kunderna ett mångsidigt och brett sortiment. Butiken uppförs på en central plats och är ett efterlängtat tillskott i serviceutbudet i området”, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale inom Handelslaget KPO.

”Det är fint att vi har inlett även detta långvariga projekt och kan bygga en butik i Sundom. Ägarkunderna i Vasaregionen har nu ännu bättre möjligheter att koncentrera sina inköp”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Nya S-market får undantagsvis en fasadbeklädnad av trä och gårdsområdet får 130 parkeringsplatser.

Butiken får många energisnåla lösningar. Den kommer att värmas med bergvärme och vid uppvärmningen utnyttjas även kondensvärme från kylanläggningarna. På taket monteras över 200 solpaneler som kommer att producera 10–15 procent av den energi som butiken behöver. Butikens kylsystem fungerar med miljövänlig koldioxid, och hela fastigheten och gårdsområdena får energieffektiv LED-belysning. Byggnadsentreprenör är WestGroup Oy Ab från Vasa och huvudprojekterare Oy Polyplan Ab från Vasa.

HANDELSLAGET KPO

Mer information: Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale