S-market Gerby totalrenoverad


9.11.2020

Totalrenoveringen av S-market Gerby är nu färdig. I butiken genomfördes en genomgripande renovering, där hela S-market uppdaterades både in- och utvändigt enligt det nya konceptet för S-market. Det nya konceptet är särskilt framträdande på avdelningarna för frukt, grönsaker, bröd och drycker. Butikens sortiment har justerats så, att det nu bättre motsvarar kundkretsens önskemål.

Alla kylinventarierna förnyades med både miljön och energieffektivitet i åtanke. Belysningen består numera av energisnåla LED-armaturer. I och med de nya butiksinventarierna blev huvudkorridoren och kassaområdet betydligt rymligare, och butiken fick två snabbkassor som gör betalandet snabbare och enklare. De nya kylinventarierna har större utrymmen för frysvaror.

”Gerby är en av KPO:s livligaste S-marketenheter, och därför var det klart att det var en av de första att förnyas enligt det nya landstäckande konceptet för S-market. Efter renoveringen verkar hela butiken fräschare och modernare, och sortimenten blev allt mångsidigare. Under detta och nästa år ska Handelslaget KPO:s alla 32 S-marketenheter förnyas”, säger Jarmo Palola, chef för S-market- och Salegruppen.

Mer information:
Jarmo Palola, chef för S-market- och Salegruppen