Prisma Hemstrand renoveras


29.9.2023

Handelslaget KPO renoverar affärslokalerna och fasaden på Prisma Hemstrand i Vasa. Genom renoveringen blir det smidigare och enklare för kunderna att handla i butiken och sortimentet utökas. Hela renoveringen blir klar våren 2024.

Den omfattande renoveringen inomhus börjar vara klar och nu börjar arbetena utomhus. Butiken har fått ett nytt utseende enligt det nya Prisma-konceptet. Inredningen har förnyats och butiken har fått nya fräscha och moderna färger. Avdelningarna har uppdaterats så att de utgör tydligare helheter. I samband med renoveringen har dagligvaruavdelningen fått större yta, och tack vare detta har man kunnat göra sortimentet större och mer mångsidigt. Även betjäningsdisken på Mattorget har förnyats.

Vid renoveringen fick kassaområdet fler självbetjäningskassor och de ligger nu mer centralt på området. S-Banken och informationsdisken har också genomgått en stor förändring, och renoveringsarbetena med informationsdisken pågår fortfarande. S-Bankens kundtjänstställe flyttades till en ny plats, och de nya, moderna lokalerna förbättrar servicen avsevärt. Informationsdisken får ett helt nytt utseende och blir både större och mer öppen.

Vid renoveringen uppgraderades tekniken på Prisma med miljövänliga och energieffektiva lösningar och anläggningar. Energieffektiviteten har förbättrats bland annat genom att förnya alla kylmöbler. Prisma har fått en ny CO2-kylanläggning, kylmöbler med dörrar samt nya frys- och kylrum bakom själva butikslokalerna. Även den övriga hustekniken har moderniserats.

Prismas fasad totalrenoveras och får ett nytt utseende. Fasaden kläs mer Paroc-skivor och den nya kulissen som omger fasaden utförs med lamellstrukturer. De övriga ytorna förnyas och får underhållsmålning. Ljusreklamen förnyas och utebelysningen uppdateras. Fasaden får också en jätteskärm.

”Den pågående renoveringen är en mycket grundlig ansiktslyftning för Prisma Hemstrand både in- och utvändigt”, säger Camilla Lundell, Prismadirektör. ”Jag önskar kunderna välkomna att ta del av den renoverade butiken och den bevisligen förmånliga prisnivån”, säger Lundell.

”När man räknar ihop de investeringar som blivit klara under de senaste två åren och de pågående investeringarna har KPO satsat cirka 150 miljoner euro på att förbättra servicenätverket för ägarkunderna enbart inom Vasa ekonomiska region. De framgångsrika satsningarna har redan nu avspeglats i form av en avsevärd ökning mätt i både försäljningsvolymer och euro”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för KPO.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop verkställande direktör
Camilla Lundell Prismadirektör