Över 68 000 € i stöd till idrottsföreningar i de österbottniska landskapen via KPO:s Supporter-program


2.2.2023

Handelslaget KPO stöder föreningar och sällskap i Österbotten via programmet Supporter där ägarkunderna i KPO genom sina köp samlar in pengar till sin favoritförening. År 2022 deltog 127 föreningar på olika håll inom KPO:s verksamhetsområde i verksamheten och till dessa betalades totalt över 68 000 euro i stöd. De föreningar som hade utnyttjat programmet mest aktivt fick tusentals euro i stöd för sin verksamhet via programmet.

”Vi stöder verksamheten i föreningar och sällskap som är verksamma inom vårt område och uppmuntrar invånarna att röra på sig. Att stödja fritidsverksamhet för barn och unga är särskilt viktigt för oss. Programmet Supporter är ett enkelt sätt för våra ägarkunder att stödja verksamheten i den egna favoritföreningen. I fjol deltog långt över hundra föreningar i verksamheten, och totalt närmare 1 800 familjer eller andra hushåll anslöt sig för att stödja dem. Tack vare att så många österbottningar deltog aktivt kunde vi också betala ett rekordstort stödbelopp till föreningarna”, säger en glad Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

En av de föreningar som deltog var IK Falken från Pedersöre. ”I fjol hade vår förening 65 Supportrar och tack vare programmet kunde vi samla in över 2 600 euro i stöd. Vår verksamhet bedrivs helt och hållet med frivilliga krafter och talkoarbete. Tack vare Supportrarna har vi kunnat utöka vår verksamhet och erbjuda motionsaktiviteter för barn och unga i regionen”, säger Sune Lind inom IK Falken.

Mer information:

Kim Biskop, verkställande direktör