Handelslaget KPO stöder utbildning i handelsvetenskaper med en betydande donation på 100 000 euro till Mellersta Österbottens vetenskaps- och högskolestiftelse


27.10.2020

Handelslaget KPO har gjort en donation värd totalt 100 000 euro till Mellersta Österbottens vetenskaps- och högskolestiftelse. Bakgrunden till donationen är Handelslaget KPO:s och Karleby universitetscenter Chydenius gemensamma strävan att höja regionens kompetensnivå, stöda företagsverksamhet och stärka landskapets konkurrenskraft.

Mellersta Österbottens vetenskaps- och högskolestiftelse har som syfte att främja och stöda forskningsverksamhet och högskoleundervisning i Mellersta Österbotten. Stiftelsen strävar efter att genom donationer öka sitt kapital så, att avkastningen av kapitalet kan användas långsiktigt för utveckling av universitetscentrets verksamhet. Nyttan av fröfinansieringen som satsats på professurer har i och med etableringen av forskningsgrupper blivit högst avsevärd. Stiftelsen har haft en central roll bl.a. för igångkörningen av utbildnings- och forskningsverksamhet inom handelsvetenskaper, informationsteknologi och tillämpad kemi vid Karleby universitetscentrum.

”De mångsidiga utbildningsmöjligheterna och forskningen som bedrivs vid universitetscentret bidrar till de österbottniska landskapens livskraftighet. Handelslaget KPO har tagit ansvar för den regionala utvecklingen redan i 115 år, och så här i vårt jubileumsår är det särskilt viktigt för oss att universitetscentret utom högklassiga förutsättningar för studier också i fortsättningen producerar kompetenta personer och innovationer till näringslivet i Österbotten”, säger Kim Biskop, vd Handelslaget KPO.

Stiftelsens ombud Mikko Viitasalo konstaterar att Handelslaget KPO:s donation är ett bevis på starkt samhälleligt ansvar och engagemang i utvecklingen av universitetscentret. Biskop och Viitasalo uppmuntrar företagen i landskapet att ställa upp på talko i syfte att förbättra landskapets konkurrenskraft.

Mer information:
Handelslaget KPO, Verkställande direktör Kim Biskop

Ombud Mikko Viitasalo
Mellersta Österbottens vetenskaps- och högskolestiftelse