Osuuskauppa KPO tukee kauppatieteellistä koulutusta merkittävällä 100 000 euron lahjoituksella Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle


27.10.2020

Osuuskauppa KPO on tehnyt yhteensä 100 000 euron arvoisen lahjoituksen Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksen taustalla on Osuuskauppa KPO:n ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen jakamat yhteiset tavoitteet kohottaa alueen osaamista, tukea yritystoimintaa sekä vahvistaa maakunnan kilpailukykyä.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimustoimintaa ja korkeakouluopetusta Keski-Pohjanmaalla. Säätiön tavoitteena on lahjoitusten avulla kasvattaa pääomaansa niin, että pääoman tuottoja voidaan käyttää pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Professuureihin panostettu siemenrahoituksen hyöty on kasvanut isoihin tuloksiin tutkimusryhmien rakentumisen myötä. Säätiöllä on ollut keskeinen rooli mm. kauppatieteiden, tietotekniikan ja kemian koulutus- ja tutkimustoiminnan käynnistämisessä Kokkolan yliopistokeskuksessa.

”Yliopistokeskuksen monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja tutkimustyö tukevat pohjalaismaakuntien elinvoimaisuutta. Osuuskauppa KPO on kantanut vastuuta alueellisesta kehityksestä jo 115 vuotta ja näin juhlavuotenamme meille on erityisen tärkeää, että laadukkaiden opiskelumahdollisuuksien lisäksi yliopistokeskus tuottaa jatkossakin osaavia työntekijöitä ja innovaatioita pohjalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin” kertoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

Säätiön asiamies Mikko Viitasalo toteaa, että Osuuskauppa KPO:n lahjoitus osoittaa vahvaa yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista yliopistokeskuksen kehittämiseen. Biskop ja Viitasalo kannustavatkin maakunnan yrityksiä yhteisiin talkoihin maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kim Biskop
Osuuskauppa KPO

Asiamies Mikko Viitasalo
Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö