Original Sokos Hotel Royal Vasa får nytt liv med lokala krafter


18.1.2023

Handelslaget KPO har inlett en förnyelse av Original Sokos Hotel Royal Vasa. Hotellet kommer att renoveras från golv till tak i två faser. Den första arbetsfasen har inletts med en tömning av hotellets tornbyggnad och byggen av bland annat en provisorisk reception.

Receptionen och hotellfunktionerna flyttas till en början till den s.k. Central-byggnaden. Hotellet är öppet under renoveringen. När renoveringen av tornbyggnaden blir klar om ungefär ett år inleds en renovering av Central. Hotellrummen, restauranglokalerna, lobbyn och bastuavdelningen rivs ner till de råa ytorna och renoveras. Även hotellets energi- och husteknik förnyas. Hotellet får bergvärme som huvudsakligt uppvärmningssystem samt ett system för energiåtervinning från avloppsvatten och ett solkraftverk.

Det omfattande renoveringsprojektet sysselsätter ett stort antal personer inom olika branscher. Arbetet genomförs i huvudsak tillsammans med lokala aktörer, och sysselsättningseffekten i regionen är cirka 200 årsverken. WestGroup Oy Ab från Vasa är huvudgenomförare av den första projektfasen, Ab Vasa Byggnadsreparation – Vaasan Rakennuskorjaus Oy ansvarar för renoveringen av hotellrummen och även husteknikentreprenörerna kommer från Vasaregionen.

”Majoriteten av planerarna och byggarna samt övervakningsresurserna inom projektet kommer från Vasaregionen. Planeringsbyråerna, med undantag av inredningsdesign och brandteknisk planering, finns inom en radie av 500 meter från hotellet. Vår utgångspunkt är alltid att anlita lokala aktörer om det bara är möjligt”, säger Mika Mikkola, fastighetsdirektör inom KPO.

”Renoveringsobjektet är krävande och intressant. Ett särdrag är att byggarbetsplatsen ligger i stadskärnan, vilket ställer vissa krav på bland annat produktionen och logistiken. För att projektet ska förlöpa smidigt krävs god samarbetsanda mellan alla parter i projektet. Detta har testats redan i förplaneringsfasen och jag kan med gott samvete säga att alla jobbar för samma mål. Det är en glädje att få medverka i det största pågående projektet i regionen, säger Toni Uusi-Pohjola, verkställande direktör för WestGroup.

Mer information:
Handelslaget KPO, Mika Mikkola, fastighetsdirektör
WestGroup Oy Ab, Toni Uusi-Pohjola, verkställande direktör