Original Sokos Hotel Royal Vaasa ombyggs helt – målet är att bygga Finlands energieffektivaste Sokos Hotel


22.9.2022

Handelslaget KPO har fattat beslut om en betydande hotellinvestering i Vasa centrum och genomför en omfattande ombyggnad av Original Sokos Hotel Royal Vaasas fastigheter som handelslaget äger. Hotellbyggnaderna som ligger på båda sidorna av Hovrättsesplanaden förnyas i två omgångar under 2023 och 2024. Ombyggnaden är den mest betydande investeringen i infrastruktur för turism i Vasa på flera årtionden och kommer att resultera i 40–50 nya arbetstillfällen.

Syftet är att ombyggnaden ska inledas vid årsskiftet och när arbetet inleds kommer hotellets affärsverksamhet att överföras från Sokotel Oy till Handelslaget KPO. Hotellets samtliga anställda kommer att överföras som gamla arbetstagare till Handelslaget KPO. Hotellet kommer dock fortsättningsvis att vara verksamt under ombyggnaden, eftersom arbetet utförs stegvis och hotellets verksamhet bedrivs i två olika fastigheter, vilket gör det möjligt att bedriva hotellverksamhet när den andra fastigheten renoveras.

”Ett viktigt mål i planeringen av ombyggnaden av hotellet är att bygga landets energieffektivaste Sokos Hotel i Finlands energihuvudstad. Det här möjliggörs genom att införa geotermisk värme som primär värmekälla, bygga ett betydande solkraftverk och ta till vara energi ur avloppsvatten. Dessutom förnyas hustekniken i fastigheterna helt och hållet”, berättar fastighetsdirektör Mika Mikkola.

”I Vasa centrum skapas till följd av ombyggnaden en mångsidig och energisk hotellhelhet som är i linje med tidsandan och innehåller mångsidigare tjänster och lösningar med sina olika rumstyper för både arbets- och fritidsresenärer. Stadens största hotell, med sina 285 rum samt restaurang- och konferenslokaler, tar också i bruk ytterligare lokaler för hotellverksamhet från fastighetens gatunivå och andra våning på Hovrättsesplanaden 18. Vårt mål är att genomföra landskapets mest intressanta hotellhelhet”, säger branschdirektör Riku Asukas.

”Ur KPO-koncernens perspektiv kan hotellprojektet med tanke på anskaffningen av fastigheten, saneringen och energiinvesteringarna gott jämföras med Prisma Liselund vad gäller dess storleksklass, förutom att investeringen genomförs på en mycket synlig plats i hjärtat av Vasa stad. Vasa ekonomiska region är KPO:s största marknad och enbart under de senaste några åren har investeringar gjorts i alla branscher i Vasaregionen för över 100 miljoner euro. Detta är ett tecken på ett starkt förtroende för Vasa utveckling också under kommande år”, konstaterar verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information:
Riku Asukas, branschdirektör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör
Kim Biskop, verkställande direktör