Nya lokaliteter för Asko och Sotka på ABC Kivihakas tomt


15.6.2021

Indoor Group Oy och KPO-Kiinteistöt Oy har avtalat om byggande och hyrande av en ny affärsbyggnad på ABC:s tomt i Vasa Stenhaga. Utrymmena som Asko och Sotka ska förfoga över färdigställs i början av år 2022. Tomten hade haft en mängd outnyttjad byggnadsrätt, och efterfrågan på lokaliteter för utrymmesintensiv handelsverksamhet är stor i Stenhaga.

”Den nya affärsbyggnaden och det utmärkta läget inom det livliga Stenhagaområdet ger oss utmärkta förutsättningar att förverkliga de nya butikskoncepten för Asko och Sotka och därigenom förbättra vår förmåga att erbjuda våra kunder en allt smidigare och högklassigare kundupplevelse” säger direktör Martti Toivanen som ansvarar för butiksverksamheten i Indoor Group Oy.

”För Asko och Sotka ville vi bygga moderna lokaliteter med mindre miljöpåverkan som smidigt kan anpassats till vår affärsverksamhets behov. Tack vare det goda läget och fastigheten som planerats specifikt för Asko och Sotka kan kunderna handla smidigt, det finns stora pakeringsområden, och varulogistiken fungerar. Samarbetet med KPO har fungerat utmärkt, och vi fick igång genomförandet av projektet verkligt snabbt, kommenterar Toivanen. Askos och Sotkas butiksverksamhet flyttar under loppet av augusti till tillfälliga utrymmen, som Indoor hyr” fortsätter Toivanen.

– Den nya affärsbyggnaden utgör ett bra komplement till resten av verksamheten på ABC Kivihakas tomt, och vidgar tjänsteutbudet på området. Affärsbyggnaden ska förses med ett energieffektivt bergvärmesystem, och är också förberedd för utnyttjande av solenergi, säger fastighetsdirektör Mika Mikkola, Handelslaget KPO.

I anknytning till byggprojektet förbättras också ABC-stationens tjänsteutbud genom en väsentlig utbyggnad av laddstationer för elbilar. På tomten byggs nämligen den första moderna och effektiva ABC–laddstationsenheten som ska öppnas redan i höst 2021.

Mer information:
Indoor Group Oy, direktör Martti Toivanen
Handelslaget KPO, fastighetsdirektör Mika Mikkola
Asko och Sotka, nya affärslokaler, adress Glimmervägen 2, 65300 VASA