Nästan 125 000 € i stöd till idrottsföreningar i de österbottniska landskapen via KPO:s Supporter-program


23.1.2024

Handelslaget KPO stöder föreningar och sällskap i Österbotten via programmet Supporter där ägarkunderna i KPO genom sina köp samlar in pengar till sin favoritförening. År 2023 deltog 188 föreningar på olika håll inom KPO:s verksamhetsområde i verksamheten och till dessa betalades totalt nästan 125 000 euro i stöd. De föreningar som hade utnyttjat programmet mest aktivt fick tusentals euro i stöd för sin verksamhet via programmet.

”Att stödja fritidsverksamhet för barn och unga är särskilt viktigt för oss. Programmet Supporter är ett enkelt sätt för våra ägarkunder att stödja lokal fritidsverksamhet och främja en aktiv livsstil. Det verkar som om föreningarna har hittat Supporter-stödformen. I år betalades nämligen ett rekordstort belopp till föreningarna. I fjol deltog nästan tvåhundra föreningar i verksamheten, och totalt över 3 000 familjer eller andra hushåll anslöt sig för att stödja dem”, säger en glad Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

En av de medverkande föreningarna var Malax Idrottsförening r.f. Med hjälp av 104 Supportrar fick föreningen ett stödbelopp på över 5 000 euro. ”Stödbeloppet hjälper oss att hålla medlemsavgifterna låga. Det gör att alla som vill har möjlighet att delta i vår verksamhet och vi har råd att driva vår verksamhet, säger föreningens ordförande Tove Donner.

Mer information:

Kim Biskop, verkställande direktör