KPO:s Sale-butiker har förnyats


19.12.2023

Handelslaget KPO har uppdaterat butikernas visuella uttryck och tjänsterna i Sale-butikskedjan inom sitt område. Under slutet av året har även de sista butikerna trätt in i den nya eran, genom att den två år långa butiksförnyelsen har slutförts. Butikerna enligt det nya konceptet har nu en fräschare och öppnare känsla och produkterna är väl synliga.

Handelslaget KPO har 29 Sale-butiker och dessutom 5 Sale-butiker som ligger i anslutning till ABC-stationer inom sitt verksamhetsområde. Sale-kedjan har ökat sin försäljning i jämn takt de senaste åren. Verksamhetsställenas styrkor är deras läge, att det går snabbt och enkelt att besöka dem och att de har långa öppettider. Nu har miljön förnyats i alla Sale-butiker. Butikerna har fått nya fräscha och moderna färger. Möbler har förnyats, väggar har målats och tejpningar och skyltar har bytts ut. Alla Sale-butiker har nu också en snabbkassa som påskyndar butiksbesöket. Vissa butiker genomgick samtidigt en större renovering där allt ända från kylanläggningarna förnyades. Sales viktigaste produktgrupper är färdigmat, frukt och grönsaker samt bageriprodukter. Det är också inom dessa som det har skett störst förändringar genom konceptuppdateringen. Tack vare nya inredningslösningar framträder produkterna bättre i hyllorna, och i samband med förnyelsen av miljön var det lämpligt att utveckla butikernas sortiment och profilera dem bättre.

”En rofylld färgskala, visuella element och inredningslösningar tar butikerna till det nya årtiondet och gör dem till tidsenliga shoppingställen. Vi har Sale-butiker både i städer och på landsbygden. Det finns skillnader i kundkretsen och -behoven, och därför är butikernas sortiment mer anpassade än tidigare”, säger Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale inom Handelslaget KPO.

HANDELSLAGET KPO
Mer information: Jarmo Palola, kedjedirektör för S-market och Sale