KPO:s försäljning rekordstor under det andra coronaåret, rekordbelöning till ägarkunderna


24.2.2022

År 2021 ökade Handelslaget KPO:s försäljning betydligt, till 932,8 miljoner euro. Det operativa resultatet förbättrades i och med försäljningsökningen.

I fjol uppgick KPO:s momsbelagda försäljning till 932,8 miljoner euro (2020: 852,1) och omsättningen till 757,6 miljoner euro (2020: 693,6). Resultatet före skatt var 33,8 miljoner euro (2020: 26,9). KPO investerade 47,3 miljoner euro i utveckling av sitt servicenätverk. Det utbetalda beloppet av Bonus, återbäring av överskott, ränta på insatsen och betalningssättsförmån var rekordstort, 31,4 miljoner euro (2020: 27,7).

Jämfört med året innan ökade försäljningen med 80,7 miljoner euro, 9,5 procent. KPO:s momsbelagda försäljning var fördelad på följande sätt:

Dagligvaruhandel 58,4 %
Bränslehandel 16,9 %
Bilhandel 12,4 %
Bruksvaruhandel 8,1 %
Resebransch- och bespisningsverksamhet 2,9 %
Fastighetsrörelse 1,3 %

I och med att bränsleförsäljningen och dagligvaruhandeln fick ett lyft till följd av coronapandemin ökade KPO:s markethandel med 7,5 procent jämfört med året innan och uppgick till 788,3 miljoner euro. Resebransch- och bespisningsverksamheten blev i sin tur lidande av pandemins effekter och restriktionerna på verksamheten. Försäljningen i resebransch- och bespisningsverksamheten uppgick till 16,1 miljoner euro, en ökning med 18,4 jämfört med året innan. Den var dock betydligt mindre än före coronakrisen. Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 116,1 miljoner euro, en ökning med hela 23,1 procent jämfört med året innan.

God omsorg om personalen

Vid slutet av året var antalet anställda 1 753. Enligt Eezy Flows undersökning om arbetstillfredsställelsen var KPO en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland och nådde åter det högsta AAA-betyget i arbetsplatsundersökningen. Detta utmärkta resultat har möjliggjorts av satsningarna på arbetsförhållandena och arbetsredskapen samt på personalens arbetstrivsel och ork. Under året beaktades personalen genom en extra prestationspremie och välfärdspenning som tack för ett ihärdigt arbete mitt i coronapandemin. Dessutom kunde hela personalen sysselsättas genom samarbete mellan olika affärsområden, även om en del funktioner i resebransch- och bespisningsverksamheten måste stängas och verksamheten flera gånger under året måste drivas under begränsade öppettider på grund av coronarestriktionerna.

Ägarkunderna belönades med ett rekordstort belopp, 31,4 miljoner euro

År 2021 anslöt sig 3 360 medlemmar, eller ägarkunder, till KPO. Vid slutet av december var antalet medlemmar 126 589. Cirka tre fjärdedelar av hushållen inom KPO:s verksamhetsområde var ägarkunder hos KPO. Bonusen till ägarkunderna uppgick till 23,4 miljoner euro. Det utbetalda beloppet av Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och återbäring av överskott uppgick till sammanlagt 31,4 miljoner euro, i genomsnitt 248 euro per medlem.

Resultatet möjliggör rekordbelöning till ägarkunderna även i år

KPO:s överskott före skatt uppgick till 33,8 miljoner euro (2020: 26,9 miljoner euro). Koncernens soliditet var 83,2 procent (2020: 79,4 procent). Av sitt resultat betalar KPO 5,8 miljoner euro i skatt.

”Även under 2021 medförde coronakrisen turbulens i KPO:s verksamhet. Vårt affärsområde klarade dock av utmaningarna med ära, framför allt tack vare ägarkunderna som aktivt använde våra tjänster samt våra engagerade anställda som arbetade hårt i bräschen. Stort tack till våra ägare, vår fantastiska personal, KPO:s förvaltning och alla våra samarbetspartner för det gångna året. Våra ägarkunder belönas med ett rekordstort belopp genom att vi betalar ut 8 miljoner euro i återbäring av överskott. KPO:s styrelse förslår för fullmäktigemötet i vår att KPO ska betala sina medlemmar både en ränta om 5 procent på andelskapitalet och 1,5 procent som återbäring av överskott för bonusköp i Handelslaget KPO. Belöningen till de medlemmar som handlar hos oss förbättras betydligt om fullmäktiges vårmöte godkänner förslaget”, säger verkställande direktör Kim Biskop.

Fortsatt stark investeringstakt i servicenätverket 2021

KPO investerade totalt 47,3 miljoner euro under 2021. Årets mest betydande investering var den andra fasen av byggentreprenaden Prisma Liselund i Vasa. Den största investeringen i KPO:s historia är ett nästan 40 000 m2 stort köpcentrum som förutom Prisma även omfattar restauranger, butikslokaler för uthyrning, över 1 000 varma eller kalla parkeringsplatser, distribution av bränsle och CarWash-tjänster. Bygget stod klart i december 2021 och stormarknaden och hyreslokalerna inreds under det första kvartalet av 2022. Andra större investeringar var utbyggnaden och ombyggnaden av S-market Brändö i Vasa och öppnandet av en ny S-market på Vasaesplanaden i Vasa centrum i juni. Dessutom slutfördes en bred konceptuppdateringsomgång i S-market-kedjan, och i Seinäjoki byggdes ett toppmodernt däckhotell i anslutning till Maakunnan Auto. Satsningarna på laddtjänster för elbilar har också fortsatt. För närvarande tillhandahåller KPO laddtjänster för elbilar på sammanlagt 13 verksamhetsställen, och under 2022 utvidgas nätverket bland annat till nya Prisma Liselund. I Vasas Stenhaga byggdes i sin tur en ny ca. 3000 kvadratmeter stor affärsbyggnad för hyresgästbruk på ABC Stenhagas tomt. Under året gjordes också flera mindre reparations-, ersättnings- och energiinvesteringar i butiksnätverket.

Invigningen av Prisma Liselund höjdpunkten 2022

”Omsvängningarna på grund av coronapandemin kastar fortfarande sin skugga över utsikterna för 2022. Osäkerheten om återhämningen och trenderna inom ekonomin och konsumtionen gör att det än en gång är exceptionellt svårt att planera året. De föregående coronaåren visade emellertid att KPO trots den globala krisen har lyckats infria de förväntningar som kunderna haft på KPO:s tjänster och att serviceportföljden är välbalanserad och redo att möta utmaningar i omvärlden. KPO vill slå vakt om sin ställning som prisledare inom dagligvaruhandeln och samtidigt utveckla tjänsterna så att de är mer tidsenliga och anpassade efter kundernas behov. Vår vision är att vara kundernas främsta val inom alla våra affärsområden. Invigningen av Prisma Liselund i Vasa kommer att vara årets höjdpunkt. Den nya butiken inklusive dess anknutna verksamheter kommer att bidra till att vårt serviceutbud i Vasaregionen blir betydligt bättre”, konstaterar Biskop.

Inköp från österbottniska företag med mer än 110 miljoner euro samt cirka 1 200 sommarjobbare

”Välfärden i det egna verksamhetsområdet är ett livsvillkor för KPO. Därför syftar vi till att rikta så många inköp som möjligt i vårt område. Förra året köpte vi produkter och tjänster för mer än 110 miljoner euro av 2 400 företags- och samarbetspartner i österbottniska landskap. Motion, idrott och kultur inom vårt verksamhetsområde stödde vi i sin tur med närmare 350 000 euro, till exempel genom våra program Supportrar och Ungt löfte”, säger Biskop.

”Vi är särskilt stolta över att vi kunde sysselsätta cirka 1 200 unga i somras igen. Med denna siffra är vi veterligt Finlands största sysselsättare av unga”, säger Biskop.

Mer information: Kim Biskop, verkställande direktör