KPO hade ett färgstarkt första halvår i pandemins skugga, åter en av de största sommarsysselsättarna i landet


6.8.2021

Handelslaget KPO:s momsbelagda försäljning och verksamhetsresultat i januari-juni 2021 ökade från föregående år; försäljningen var 451,2 miljoner euro (föreg. år 410,4) och verksamhetsresultatet 12,3 miljoner euro (föreg. år 9,4). Den största försäljningsökningen bokfördes inom dagligvaruhandeln, bränslehandeln och bilhandeln, som hade hämtat sig från den värsta coronasvackan. Inom logi- och restaurangverksamheten led man ännu av den tredje pandemivågen, och affärsområdets försäljning minskade därför något från föregående år. KPO fortsatte att investera starkt i de österbottniska landskapen.

Det gradvis öppnade samhället och de lättade restriktionerna medförde ökad försäljning

Dagligvaruhandeln stod för ca 59 % av KPO:s försäljning under det förra halvåret. Försäljningen steg rekordartat redan i fjol under coronapandemin, men trots det kunde KPO bokföra en betydande försäljningsökning på 4,4 %. De lättade restriktionerna, det somriga vädret och boomen inom resandet i hemlandet medförde åter en försäljningsökning på 15,9 % i trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln. Det var ändå bilhandeln som nådde den största försäljningsökningen, hela 39,3 %. Inom bruksvaruhandeln vid Prisma, Kodin Terra och Sokos Emotion bokfördes en ökning på 2,7 %. Inom logi- och restaurangverksamheten sjönk försäljningen med 6,8 %.

”Också det här året har inletts i mycket varierande stämningar på grund av coronapandemin, som framskrider i vågor. I början av året kom den tredje vågen, som innebar enorma utmaningar för i synnerhet logi- och restaurangverksamheten. Mot sommaren kunde man se många positiva tecken på att situationen normaliserades, och sommarsäsongen var försäljningsmässigt god också för hotellen och restaurangerna”, berättar Kim Biskop, vd Handelslaget KPO. ”Vår personal inom de olika affärsområdena har under början av året upplevt stora utmaningar på grund av att efterfrågan gått i vågor, och jag är också stolt över hur fördomsfritt och flexibelt vår personal har agerat i dessa svåra tider – anställda vid hotell och restauranger jobbar fortfarande som inhoppare då det behövs rusningshjälp vid våra andra butiker”, fortsätter Biskop.

Byggandet av Prisma Liselund i Vasa framskrider, sysselsättandet av unga i fokus inom KPO:s hela verksamhetsområde

Under den förra halvan av år 2021 investerade Handelslaget KPO totalt 21,6 miljoner euro i utveckling av sitt verksamhetsnät i de österbottniska landskapen, 5,2 miljoner euro mer än under motsvarande tid föregående år. Av projekten som slutfördes under början av året var öppnandet av en ny S-market på Vasaesplanaden i Vasa centrum det största. Också KPO:s genom tiderna största investering, den andra Prismaenheten i staden som byggs i Liselund, har framskridit med fart. De egentliga byggarbetena väntas bli slutförda kring årsskiftet, och invigningen ska begås våren 2022. Inom S-marketkedjan pågår åter en konceptförnyelse, som innebär att miljön i alla våra enheter förnyas att allt bättre motsvara våra kunders önskemål. I Seinäjoki byggs i anknytning till Maakunnan Auto det modernaste och största däckhotellet i regionen. Dessutom gör vi ständigt smärre förnyelsearbeten och energiinvesteringar i hela butiksnätet.

”Våra investeringar har stor sysselsättande effekt inom byggarkåren i vårt verksamhetsområde. Alldeles särskilt tillfreds är jag med att vi åter kunde erbjuda ca 1200 unga inom vårt verksamhetsområde sommarjobb. Det antalet innebär att vi är en av de största sysselsättarna av unga i Finland, och för många den första riktiga arbetsplatsen”, berättar Biskop.

Utsikter för resten av året

Coronapandemins utveckling inverkar i hög grad på KPO:s utsikter för resten av året. Pandemins fjärde våg och de striktare begränsningar som den eventuellt leder till, och inverkan på konsumtionsbeteendet kommer troligen att inverka på KPO:s samtliga branscher ännu under hösten. Årets totala försäljning och resultat väntas stiga något från föregående års nivå. Investeringarna kommer att vara på samma nivå som under den förra halvan av året, mycket tack vare Prismaprojektet i Vasa.

Mer information: verkställande direktören Kim Biskop,