Handelslaget KPO:s Prisma Liselund har nått takhöjd


5.11.2021

Byggandet av Prisma Liselund har framskridit till taklagsfesten, som firades fredag 5.11. Byggnadsarbetena på den största enskilda investeringen i Handelslaget KPO:s historia färdigställs inför årsskiftet. Nya Prisma har en våningsyta på över 22 500 m2. Dessutom finns det totalt över 1000 bilplatser i parkeringshallen, på parkeringsdäcket och på parkeringsplatsen på gården. Fastigheten har en totalareal på närmare 40 000 m2, 4 hektar. I anknytning till Prismacentret finns det på bägge sidor av Kanalbrovägen en ABC-bränslestation och en ABC CarWash.

Tjänsteutbudet på Prisma Liselund kompletteras av KPO:s egen restauranghelhet som består av restaurangerna PizzaBuffa, Presso och Hesburger, specialaffären för skönhet Emotion och S-Bankens kundtjänstställe. Dessutom kommer ett apotek, Alko, Silmäasema, 24 Pesula och LokalTapiola till centret som hyresgäster.

Hållbart byggande

Vid planeringen och byggandet av nya Prisma i Liselund har man ända från början tagit hänsyn till miljön på många olika sätt, från energieffektiv produktion av värme och el till omsorg om flygekorrens livsmiljö. Handelslaget KPO har också som mål att nya Prisma i Vasa ska vara den energieffektivaste och miljömässigt mest avancerade Prismaenheten i Finland.

Prisma Liselund ska förses med över 2000 solpaneler, som kommer att producera nästan 20 % av energin som stormarknaden förbrukar. Energin som förbrukas ger inte upphov till utsläpp av koldioxid. Huvuddelen av värmeproduktionen utnyttjar bergvärme från borrade brunnar och värmepumpar. Kondenset från kylinventarierna och värmen i frånluften tas tillvara så noggrant som möjligt. Belysningen fungerar såväl inom- som utomhus med energisnåla LED-lampor. ABC CarWash stationerna är försedda med biologisk vattenrening. Totalt installeras 14 laddningsstationer för elbilar, med tonvikt på snabbladdning. För cykelparkering byggs nästan ställningar med närmare 130 cykelplatser. I närheten av den nordliga infarten till Prisma byggs en Rinki-ekopunkt

”Rivningsavfallet från byggnaderna som fanns på tomten och jordavfall utnyttjades i mån av möjlighet vid byggande av gator och idrottsplatser, och service- och kontorsbyggnaden flyttades annanstans och är nu potatisförråd. Dessutom kunde man utnyttja 150 000 kubikmeter kross av berg och jordsten från tomten. Krossandet av jordsten innebar att man kunde undvika transport av ca 6000 billaster sten. Man lämnade också kvar ett skogsområde att trygga livsmiljön för flygekorrar, och dessutom byggdes boholkar i samarbete med Vasa stad”, berättar Mika Mikkola, fastighetsdirektör KPO.

Huvudentreprenör för det andra skedet av Prisma Liselund var Lujatalo Oy Pohjanmaa och huvudprojekterare Oy Polyplan Ab från Vasa.

”Projektet, som har nått körkortsåldern, blir snart klart. Prisma Liselund är den största enskilda investeringen i KPO:s historia, och nya Prisma har också ställt oss inför en stor rekryteringsutmaning. Rekryteringen pågår fortfarande, och den har väckt ett enormt intresse både internt och externt. Totalt kommer Prismacentret att sysselsätta över 200 personer. För att sätta det i en referensram, så finns det kanske 14 företag i Österbotten med fler än 200 anställda”, berättar Kim Biskop, vd KPO.

”Prisma Liselund kommer att signifikant förbättra KPO:s utbud av tjänster och därmed öka möjligheterna för våra ägarkunder att koncentrera sina inköp”, fortsätter Biskop.

Mer information:
Handelslaget KPO
Kim Biskop, verkställande direktör och Mika Mikkola, fastighetsdirektör