Handelslaget KPO utvidgar sitt nät av laddstationer för elbilar


30.3.2021

Handelslaget KPO utvidgar sitt nät av laddstationer för elbilar inom sitt verksamhetsområde. Prisma som byggs i Liselund i Vasa och ABC Joutsentie i Ylivieska kommer att förses med nya ABC-laddstationer. En laddstation planeras också till Original Sokos Hotel Kaarle i Karleby. I Vasa kan Orginal Sokos Hotel Vaakunas kunder utnyttja laddstationen i Toriparkki; den kommer att utvidgas med nya laddare. Elen till de nya laddstationerna är förnybar energi. KPO har redan sedan tidigare ett täckande laddningsnät i anslutning till Prisma i Vasa, Karleby, Jakobstad och Ylivieska, sex ABC-trafikbutiker och S-market Isokyrö.

”Vi bygger laddstationer där kunderna rör sig. Elbilar av olika slag blir snabbt vanligare i hela Finland, också inom KPO:s verksamhetsområde. Beståndet av laddningsbara elbilar förutsätter också att det nuvarande laddningsnätet vidareutvecklas”, säger Antti Paananen, chef för marketbranschen i KPO.

Marknadens enklaste och tillförlitligaste laddning

Enligt en uppskattning av kedjan ABC kommer det att finnas totalt över 500 000 elbilar och laddhybrider i Finland år 2030. KPO:s alla nya laddstationer fungerar under samma varumärke, ABC-lataus, oberoende av vid vilket verksamhetsställe de befinner sig.

ABC-lataus har som mål att vara den ledande aktören på marknaden i avseende på kundupplevelse och tillförlitlighet. Kedjan når målet genom att använda de bästa anläggningarna på marknaden och en enkel och bekväm procedur och konkurrenskraftiga priser – som dessutom ger Bonus.

I framtiden identifierar man sig och betalar via ABC-mobil, som redan används av hundratusentals nöjda kunder. ABC-mobil har stegvis byggts upp till appen den är i dag, försedd med alla tjänster som en bilist behöver.

Elen är förnybar vindenergi, anläggningarna är från Finland

Elen som ABC-laddstationerna matar är förnybar vindenergi som S-gruppen själv producerar. S-gruppen har redan i åratal investerat i egen vindkraft och solel. Anläggningarna levereras av Kempower, en inhemsk föregångare som tillverkare av laddstationer, vars produkter har fått positiv respons av kunderna.

Handelslagar elektrifierar hela landet

Utvidgningen av Handelslaget KPO:s laddningsnät är en del av ett projekt på S-gruppnivå. S-gruppens målsättning är att åren 2021–2024 bygga upp ett landstäckande nätverk av laddstationer vid ABC-stationer, marketar och hotell. Vid sidan om utvecklingen av laddningsnätet arbetar man också på utveckling av andra energiformer som används i trafiken.

Mer information:
Branschdirektör Antti Paananen