Handelslaget KPO sysselsätter igen över 1 200 sommararbetare


10.1.2022

Handelslaget KPO kommer att anställa 1 200 sommararbetare inkommande sommar varav ungefär hälften är i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna – praktikplatser för högstadie- och gymnasieelever. De flesta sommaranställda arbetar inom kundtjänst, t.e.x. som försäljare, servitörer och trafikbutiksanställda. Sommararbeten finns att ansöka inom hela KPO:s affärsområde. Dessutom kommer KPO även i år att vara med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

”KPO är inte bara den största sommararbetsgivaren i de österbottniska landskapen utan var veterligen även den största sommararbetsgivaren i hela Finland i fjol och för många unga den första kontakten med arbetslivet. Vi har sysselsatt nästan 10 000 sommararbetare de senaste åtta åren. Om detta skulle sättas i någon skala, så kunde det kan finnas kanske fyra företag i Österbotten som sysselsätter mer än 1 200 personer”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Ansvarsfull sommaranställning

KPO erbjuder årligen sommararbete till cirka 1 200 ungdomar runt om i de österbottniska kommunerna. De flesta jobbplatserna erbjuds i Vasa, Karleby, Jakobstad och i Ylivieska regionen, men det har erbjudits jobb jämt fördelat även på andra orter inom KPO:s verksamhetsområde.

”Prisma Liselund som öppnar i Vasa till våren kommer att sysselsätta cirka 200 personer. Nya Prisma blir vår största enhet och kommer att öka antalet anställda avsevärt. Det återstår att se hur mycket över 1 200 sommarbetare vi går i samband med öppningen i Vasa” säger Kim Biskop.

”Sommararbete är väldigt viktigt för unga. De första kontakterna med arbetslivet har visat sig att ha effekt på uppkomsten av ens yrkesidentitet och således på hela karriären. Vi vill att unga ska se arbetslivet som lockande. På KPO har orienteringen av sommaranställda alltid spelat en viktig roll. Vi är även i år engagerade i den rikstäckande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, vars syfte är att ge unga bästa möjliga sommararbetsupplevelse” fortsätter personaldirektör Leif Lindberg. ”I år kan man bekanta sig med våra sommarjobbsmöjligheter på TE-Live den 22.2.2022” fortsätter Lindberg.

KPO:s sommarjobbsansökan är öppen till den 31.3.2022. Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna -platserna meddelas det om senare på våren. KPO är verksamt inom de ekonomiska regionerna Ylivieska, Karleby, Jakobstad och Vasa och idkar utom markethandel även bränslehandel, turist- och förplägnadsverksamhet samt bilhandel. I slutet av 2021 hade KPO ca. 1 750 anställda inom handel- och servicebranschen.

Mer information:
Verkställande direktör Kim Biskop
Personaldirektör Leif Lindberg