Handelslaget KPO låter bygga nytt hotell på Järnvägstorget i Karleby


23.2.2024

Det helt nya hotellet kommer att uppföras i hörnet av Östra Kyrkogatan och Fabriksgatan. I anslutning till hotellet kommer det också att finnas en parkeringsanläggning som är avsedd för både hotellgäster och besökare i Karleby centrum. ”Projektet har varit på gång länge och nu når vi äntligen genomförandefasen”, säger en glad Kim Biskop, verkställande direktör. ”Det nya hotellet kommer att vara den mest betydande investeringen i turistinfrastruktur i Karleby och hela Mellersta Österbotten på årtionden och även ett viktigt tillskott i KPO:s serviceutbud i Karleby”, säger Biskop.

Huvudentreprenör för det nya hotellet är Lujatalo Oy. Detta projekt kommer att förändra hela Karleby stads uttryck och sysselsätta ett avsevärt antal planerare och byggare i detta svåra konjunkturläge, säger Håkan Nyman, regiondirektör för Österbotten på Lujatalo. Nu inleds planeringen av hotellprojektet i snabb takt och målet är att det nya hotellet ska öppna före utgången av 2026. Tidsplanen preciseras naturligtvis när planeringen framskrider, säger Nyman.

Handelslaget KPO har sedan tidigare tre Original Sokos Hotell: Vaakuna samt Royal som öppnar nästa vecka efter den första renoveringsfasen i Vasa och Kaarle i Karleby. Karleby med omnejd befinner sig i ett intressant skede genom att det finns många investeringar i såväl pågående- som inlednings- och planeringsfasen. ”Totalt sett är hotellmarknaden i Karleby i dag ännu inte tillräckligt stor för ett nytt hotell, men vi tror starkt på områdets utveckling. Och visst blir det fullbelagt på vårt nuvarande hotell Original Sokos Hotel Kaarle redan nu särskilt på vardagar med mycket affärsresenärer”, säger Riku Asukas, branschdirektör. Det nya hotellet kommer att öppna om cirka tre år och under den tiden hinner mycket hända. Karleby stad är större än sin storlek och därför genomför vi denna avsevärda investering”, säger Asukas.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör, Handelslaget KPO, 040 5770 821
Riku Asukas, branschdirektör, Handelslaget KPO, 050 3883 488
Håkan Nyman, regiondirektör, Lujatalo, 040 6868 150