Handelslaget KPO investerar i solel genom att fördubbla antalet solpaneler


13.6.2023

Handelslaget KPO har under de senaste åren gjort stora investeringar i förnybar energi. Som en stor aktör är det viktigt för KPO att elen produceras på ett hållbart sätt och att dess pris är konkurrenskraftigt. På KPO:s verksamhetsställen produceras för närvarande el med nästan 4 000 solpaneler i de österbottniska landskapen, och under innevarande år fördubblas deras antal till cirka 8 000 paneler.

I år är målet att installera solpaneler på tio nya verksamhetsställen, varefter KPO kommer att ha solkraftverk i sammanlagt 21 fastigheter. Till investeringarna hör Original Sokos Hotel Royal Vasa som genomgår en totalrenovering, Prisma i Karleby samt flera S-marketar och Sale-enheter. Förra året producerade KPO:s solkraftverk totalt 900 MWh energi, och under innevarande år ökar produktionen till cirka 3 000 MWh. Detta motsvarar elförbrukningen för nästan 200 eluppvärmda egnahemshus per år.

”Vanligen producerar solkraftverken nästan en femtedel av den el som förbrukas vid verksamhetsstället. Produktionen är effektivast under sommartid och panelerna kan tillfälligt producera all el butiken behöver. När mängden solel fördubblas i år, kommer den att stå för nästan fem procent av hela Handelslaget KPO:s elförbrukning. Det bästa exemplet på framgång är solkraftverket vid Prisma Liselund, som producerar mer el per år än kylanläggningarna förbrukar”, säger Mika Mikkola, fastighetsdirektör vid KPO.
”År 2022 bestod hela elförbrukningen av utsläppsfri el. Andelen vindkraft som producerades av S-Voima och dotterbolaget Gigawatti Oy täckte redan över 80% av KPO:s totala behov av elenergi år 2022. Byggandet av solenergisystem framskrider och därmed kommer förnybar energi att produceras i större utsträckning även lokalt. Målet är att vår verksamhet ska vara koldioxidnegativ år 2025”, fortsätter Mikkola.

”För oss inom Handelslaget KPO är miljöansvar och energieffektivitet viktiga värden. Vårt mål är att öka mängden grön energi, och för de närmaste åren har vi planerat ett tiotal solkraftverk. Genom att investera i ren, förnybar energi minskar vi våra utsläpp på ett hållbart sätt. Dessutom investerar vi i energieffektivitet, bland annat genom att förnya kylanläggningar, optimera belysningen och utnyttja spillvärme. Vi ägnar oss inte åt grönmålning utan våra åtgärder är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.
Mer information

Kim Biskop, verkställande direktör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör

I bilden: Prisma Karleby

Bild: Aki Paavola