Handelslaget KPO höll hela personalen sysselsatt genom coronaåret


24.2.2021

Arbetsrotation över branschgränserna

Coronapandemin hade betydande inverkan på Handelslaget KPO:s verksamhet år 2020. På koncernnivå var året framgångsrikt rent ekonomiskt, men försäljningsutvecklingen varierade starkt i de olika branscherna. Viktigast under året var därför att trygga samhällets grundläggande tjänster, såsom tillgången på livsmedel och en trygg miljö att handla i samt att slå vakt om de KPO-anställdas arbetsplatser. KPO var bland de första att vidta åtgärder och förse butikerna med utrustning som skyddar både kunder och personal, något som numera är standard. Personer i riskgrupper kunde vi gå tillmötes genom att förlänga öppettiderna och erbjuda möjligheten att öppna faktureringskonto. Då efterfrågan snabbt minskat i synnerhet i hotell- och restaurangbranschen försökte vi som flerbranschföretag att säkerställa att alla villiga arbetstagare erbjöds ersättande arbetsuppgifter i synnerhet inom marketbranschen – och vi lyckades.

”Vår bärande tanke har varit att KPO som företag kan klara pandemin bättre en en enskild försäljare eller servitör” säger verkställande direktören Kim Biskop.

Försäljning och resultat på fjolårets nivå corona till trots

Handelslaget KPO:s försäljning ökade moderat efter rekordåret 2019 och uppgick till 852,1 miljoner euro. Verksamhetsresultatet var trots coronapandemin på föregående års nivå.

KPO:s momsbelagda försäljning uppgick till 852,1 (föreg. år 851,3) miljoner euro och omsättningen till 693,6 (föreg. år 699,1) miljoner euro. Resultatet före skatt var 26,9 (föreg. år 27,1) miljoner euro. KPO investerade 39,3 miljoner euro i utveckling av verksamhetsnätet. Totalt betalades som Bonus, utdelning av överskott, ränta på andelskapitalet och betalningssättsförmån rekordbeloppet 27,7 miljoner euro.

Försäljningen ökade från föregående år med 0,8 miljoner euro, dvs. 0,1 procent. KPO:s momsbelagda försäljning fördelade sig enligt följande:

Dagligvaruhandeln 61,5 %
Bränslehandeln 14,6 %
Bilhandeln 11,0 %
Bruksvaruhandeln 8,8 %
Rese- och förplägnadsbranschen 2,8 %
Fastighetsaffärsverksamheten 1,3 %

Marketbranschen i KPO ökade försäljningen, tack vare dagligvaruhandeln som blomstrade under coronapandemin, med 8,2 procent från föregående år till 733,6 miljoner euro. De åtta försäljningsställena på nätet som öppnades under året fick en flygande start. Rese- och förplägnadsbranschen led mest av pandemin. Försäljningen uppgick till 13,6 miljoner euro, en minskning med 43,4 % från föregående år. Bilhandelns försäljning uppgick till 94,3 miljoner euro, en minskning med 1,9 % från föregående år.

KPO är en av Finlands attraktivaste arbetsgivare, tillfredsställelsen med arbetet bästa AAA-klass

Vid slutet av året uppgick personalstyrkan till 1 671. KPO är enligt en undersökning om arbetstillfredsställelse genomförd av Corporate Spirit en av de mest inspirerande arbetsgivarna i Finland, och nådde åter högsta betyg, AAA, i arbetsgemenskapsundersökningen. Det utmärkta resultatet har nåtts tack vare satsningar på arbetsmiljön och -redskapen och på personalens välbefinnande och ork i arbetet.

Rekordbeloppet 27,7 miljoner euro till ägarkunderna

År 2020 anslöt sig 3 908 nya medlemmar, dvs. ägarkunder, till KPO. Vid slutet av december hade handelslaget 126 637 medlemmar. Av de privata hushållen i KPO:s verksamhetsområde var två tredjedelar ägarkunder i KPO. Totalt betalades 22,1 miljoner euro i Bonus till ägarkunderna. Totalt betalades som Bonus, ränta på andelskapitalet, betalningssättsförmån och utdelning av överskott 27,7 miljoner euro, i genomsnitt 219 euro per medlem.

Det goda resultatet innebär bättre belöning till ägarkunderna också under det innevarande året

KPO:s överskott före skatt var på fjolårets nivå, 26,9 miljoner euro (föreg. år 27,1 miljoner euro). Koncernens soliditet var 79,5 % (föreg. år 85,8 %). KPO betalar 5,5 miljoner euro i skatt för resultatet.

”KPO klarade sig bra genom coronaåret 2020 i synnerhet tack vare våra ägarkunder som aktivt använde våra tjänster och våra engagerade anställda som höll fronten i alla väder. Ett verkligt stort tack till våra ägare, till hela vår härliga personal, till KPO:s förvaltning och alla samarbetspartner för året som gått. Vi vill belöna våra ägarkunder genom att öka beloppet som delas ut av överskottet med 1,4 miljoner euro. KPO:s styrelse föreslår för fullmäktiges vårsammanträde, att KPO utöver 5 % ränta på andelskapitalet också betalar 1,5 procent av bonusköpen i KPO som utdelning av överskott. Om fullmäktiges vårsammanträde godkänner förslaget, förbättras belöningen till våra medlemmar betydligt från den tidigare nivån” berättar VD Biskop.

De betydande investeringarna i verksamhetsnätet fortsatte under 2020

KPO investerade totalt 39,3 miljoner euro år 2020. Årets mest betydande investeringar var det första byggnadsskedet av Prismacentret i Liselund i Vasa och byggandet av en ny S-market med tankningsställe och CarWash i Storkyro. Under 2020 byggdes ett Fazer bageri och avhämtningsställe för matbutiken på nätet på Prismacentren i Karleby och Jakobstad. I Prisma Karleby förnyades hela mattorget och frukt- och grönsakssektionen, där man också byggde en sushibar. Avhämtningsställen för mat öppnades vid Prisma i, Jakobstad, Ylivieska och Vasa och vid flera S-marketar. Restaurangvärlden i Prisma Ylivieska förnyades. I S-market Kannus, Gerby och Kalletorget i Karleby genomfördes en stor upprustning av inventarierna och miljön. Till konceptreformen anknutna ändringar genomfördes vid flera S-marketar. Under året genomfördes i flera butiker LED-belysningsprojekt och smärre investeringar i reparationer, förnyelser och energisparande i verksamhetsnätet.

Den genom tiderna största investeringen på god väg i Vasa

Prisma Vasa Liselund är det klart viktigaste investeringsprojektet under år 2021. Det är den största enskilda investeringen i KPO:s historia och har en total yta på nästan 40 000 m2 och omfattar ett Prisma-varuhus med restaurangvärld och butikslokaler för uthyrning, över 1 000 varma eller kalla parkeringsplatser samt en bränslestation och CarWash-tjänster. Dessutom är en planeändring som tillåter en utvidgning av Prisma Jakobstad inne på slutrakan. Dessutom öppnar vi en ny S-market i Vasa centrum.

”Handelns utsikter inför år 2021 är höljda i dunkel. Osäkerheten som rör ekonomins och konsumtionens återhämtning från coronapandemin har gjort det exceptionellt svårt att planera inför året. År 2020 visade ändå, att KPO den globala krisen till trots har lyckats infria förväntningarna som ställdes på dess tjänster och att tjänsteportföljen är välbalanserad och redo att möta alla utmaningar som verksamhetsmiljön kan komma med. KPO:s nya strategi som slogs fast strax före pandemin har visat sig vara ett fungerande rättesnöre i den nya situationen; åtgärderna som följer av den ska fortsätta också år 2021. KPO har för avsikt att slå vakt om sin ställning som prisledare inom dagligvaruhandeln och att samtidigt utveckla våra tjänster så kunderna finner dem allt bättre och tidsenligare. Vårt mål är att vi ska vara våra kunders första val inom alla våra branscher”, konstaterar Biskop.

Inköp för 110 miljoner från det egna området

”Det egna verksamhetsområdets välstånd är ett livsvillkor för KPO. Vi försöker faktiskt styra en så stor del av inköpen som möjligt till vårt verksamhetsområde. I fjol köpte vi varor och tjänster för över 110 miljoner euro av 2 400 olika företag och sammanslutningar i de österbottniska landskapen. Motion, idrott och kultur i verksamhetsområdet stödde vi med närmare 300 000 euro t.ex. via våra program Supportrarna och Ungt Löfte” berättar Biskop.

Över 700 sommarjobbare det exceptionella året till trots

”Vi är särskilt stolta över att vi trots corona kunde erbjuda över 700 unga ett sommarjobb. Med den siffran är vi en av de tre största sysselsättarna av ungdomar i Finland. I år har vi som mål att sysselsätta hela 1 200 unga” säger Biskop entusiastiskt.

Mer information: Verkställande direktören Kim Biskop