Handelslaget KPO bygger Finland miljövänligaste Prisma i Vasa – och många andra projekt är på gång i trakten


6.11.2020

Vid planeringen och byggandet av nya Prisma i Liselund har man ända från början tagit hänsyn till miljön på många olika sätt, från energieffektiv produktion av värme och el till omsorg om flygekorrens livsmiljö. Handelslaget KPO, som är byggherre för Prisma, har som mål att nya Prisma i Vasa ska vara den energieffektivaste och miljömässigt mest avancerade Prismaenheten i Finland. Hela 80 % av Prismacentrets totala värmebehov tillfredsställs med bergvärme, och kondensvärme från kylinventarierna utnyttjas för uppvärmning. Den energieffektiva LED-belysningen, den avancerade fastighetsautomatiken och solpanelerna på Prismas tak kompletterar den energisnåla helheten.

I första skedet får Prisma Liselund 32 laddstationer för elbilar och laddhybrider, och det är möjligt att öka antalet betydligt i ett senare skede. Cykelparkeringen får över 200 platser. Biltvättsanläggningen ABC CarWash, som också byggs på Prismas tomt, förbereds för återvinning av vatten, och en Rinki-ekopunkt kommer att placeras intill den norra infarten till området.

För att säkerställa en trygg livsmiljö för flygekorrarna har området kring den gamla granen på Prismas tomt fredats, och i områdena intill har man i samarbete med Vasa stad satt upp holkar för flygekorrarna. Den största miljögärningen under bygget anknyter ändå till anläggningsarbetena. Genom att krossa sten och bergmaterial på platsen kunde man undvika bortfraktning av över 3000 lastbilslass stenmaterial och hämtning av en motsvarande mängd processat material från annat håll.

Utvidgning i Vasa viktigt för KPO

”Det gör mig verkligen glad att den största, och kanske också mest betydande, investeringen i KPO:s historia framskrider enligt plan trots de svåra tiderna. För det ska de i huvudsak österbottniska byggarna och planerarna ha ett stort tack. Prismacentret i Liselund sysselsätter hundratals personer både i byggskedet och då det är färdigt, så projektet är betydelsefullt för hela Vasaregionens ekonomi”, säger Kim Biskop, vd Handelslaget KPO.

”Utom byggandet av det nya Prismacentret har vi också inlett en genomgripande renovering av alla våra S-marketenheter i Vasatrakten och på andra håll i de österbottniska landskapen. Efter förnyelsen kommer butikerna att vara allt miljövänligare och ståta med bredare sortiment. Vi hoppas ändå, att det här bara är början på utvidgningen av vår verksamhet i Vasa. Staden med omgivning är redan nu KPO:s största marknadsområde, men vi är inte ännu nöjda med hur vår verksamhetsnät betjänar ägarkunderna i regionen. En betydande utvidgning av verksamheten är därför ett tyngdpunktsområde i vår strategi för de närmaste åren, och vi har redan inlett många lovande projekt, bl.a. S-market Sundom. Utöver projekten inom markethandeln håller vi ögonen öppna för möjligheter att utvidga hotellverksamheten och bilhandeln”, säger Biskop.

”Prisma Liselund är ett bra exempel på att det också med tanke på ekonomin är vettigt att satsa på miljövänligt byggande. Man har med omsorgsfull planering lyckats minska byggnadens kolavtryck, och för energieffektiviteten tackar både ekonomin och plånboken. Vi följer samma principer också vid renoveringarna av S-marketenheterna och i våra andra byggprojekt”, inflikar Mika Mikkola, fastighetsdirektör vid Handelslaget KPO.

Mer information:

Handelslaget KPO
Kim Biskop, VD
Fastighetsdirektör Mika Mikkola