Osuuskauppa KPO rakentaa Vaasaan Suomen ympäristöystävällisintä Prismaa – alueella monia muitakin hankkeita vireillä


6.11.2020

Vaasan Liisanlehtoon nousevan uuden Prisman suunnittelussa ja rakennustöissä on otettu ympäristö alusta asti huomioon monin eri tavoin energiatehokkaasta lämmön- ja sähköntuotannosta liito-oravien elinoloihin. Prisman rakennuttavan Osuuskauppa KPO:n tavoitteena onkin tehdä Vaasaan Suomen energiatehokkain ja ympäristötekijät monipuolisesti huomioiva Prisma. Kymmenillä kalliolämpökaivoilla tuotetaan 80 % Prisman tarvitsemasta kokonaislämmöstä ja kylmälaitteiden lauhdelämpö otetaan talteen. Energiatehokas LED-valaistus, pitkälle kehittynyt kiinteistöautomaatio ja Prisman oma aurinkopaneelijärjestelmä täydentävät energiapihin kokonaisuuden.

Sähkö- ja hybridiautoille rakennetaan Liisanlehdon Prisman yhteyteen ensi vaiheessa 32 latauspistettä ja tätä määrää on myöhemmin mahdollista lisätä merkittävästi. Polkupyöräpaikkoja tehdään yli 200. Prisman tontille sijoittuvissa ABC CarWash -autopesuissa varaudutaan kierrätysvesijärjestelmien hyödyntämiseen ja alueen pohjoisen sisäänajon läheisyyteen sijoitetaan Ringin ekopiste.

Liito-oravien hyvien elinolosuhteiden varmistamiseksi Prisman tontilla sijaitseva vanhan kuusen alue on jätetty koskemattomaksi ja lisäksi lähialueille on asennettu oraville pesäpönttöjä yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Rakennusajan ehkäpä merkittävin ekoteko liittyy kuitenkin maa- ja kalliorakentamiseen. Jo tontilla tehdyllä kivien ja kallioaineksen murskaamisella rakennuksen pohjalle vältettiin yli 3000 kuorma-autokuorman ajaminen pois tontilta ja vastaavan materiaalimäärän tuominen muualta rakennuspaikalle.

Laajentuminen Vaasassa KPO:lle tärkeää

”Olen todella tyytyväinen, että vuosia valmisteltu KPO:n historian suurin, ja ehkäpä myös merkittävin, investointi etenee aikataulussa haastavista ajoista huolimatta. Tästä iso kiitos kuuluu projektin pitkälti pohjalaisille rakentajille ja suunnittelijoille. Liisanlehdon Prismakeskus työllistää sekä rakennusaikana että valmistuttuaan satoja henkilöitä, joten kyseessä on merkittävä hanke koko Vaasan seudun talouden näkökulmasta” kertoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

”Uuden Prisman rakentamisen lisäksi olemme käynnistäneet kaikkien S-marketiemme kokonaisvaltaiset uudistukset Vaasan seudulla sekä muualla pohjalaismaakunnissa. Uudistusten myötä näistäkin myymälöistä tulee entistä ympäristöystävällisempiä ja valikoimiltaan yhä laajempia. Tämä on toivottavasti kuitenkin vasta alkua laajentumisellemme Vaasassa. Kaupunki lähiseutuineen on jo nyt KPO:n suurin markkina-alue, mutta emme ole vielä tyytyväisiä asiakasomistajia palvelevan verkostomme kattavuuteen alueella. Strategiamme painopisteenä on laajentaa sitä lähivuosina huomattavasti ja monia lupaavia hankkeita, kuten Sundomin S-market, onkin jo vireillä. Markethankkeiden lisäksi pidämme silmämme auki laajentumisen osalta myös hotellien ja autokaupan osalta” Biskop kertoo.

”Liisanlehdon Prisma on hyvä esimerkki siitä, että ympäristöystävälliseen rakentamiseen panostaminen on myös taloudellisesti järkevää. Huolellisella suunnittelulla on onnistuttu pienentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä ja esimerkiksi energiatehokkuudesta kiittävät sekä ympäristö että lompakko. Samoja periaatteita noudatamme myös tulevissa S-market -uudistuksissa sekä muissa rakennushankkeissamme” lisää Osuuskauppa KPO:n kiinteistöjohtaja Mika Mikkola.

Lisätietoja:

Osuuskauppa KPO
Toimitusjohtaja, Kim Biskop
Kiinteistöjohtaja Mika Mikkola