Handelslaget KPO bidrar med sitt stöd till kulturarvs- och museiarbetet inom rese-, hotell- och restaurangbranschen


1.4.2022

Regionhandelslagen i S-gruppen och Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK stöder kulturarvs- och museiarbetet i anknytning till mat- och dryckeskulturen genom att göra en avsevärd gemensam donation till Hotell- och restaurangmuseets 50-årsjubileumsfond.

Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken i Helsingfors utvecklar för närvarande sin verksamhet till ett unikt forum för mat- och dryckeskulturen. Det moderniserade museet med nya tjänster öppnade för allmänheten i oktober 2021, som höjdpunkt under året för museets 50-årsjubileum. Museet är för tillfället nominerat till Årets museum.

Handelslaget KPO är en av understödjarna och vill på detta sätt värna om branschens värdefulla arv. Handelslaget KPO grundades 1905 och så tidigt som sedan 1930-talet har KPO haft kaféverksamhet. Under årtiondena har KPO:s hotell- och restaurangverksamhet expanderat och utvecklats och erbjuder allt mer mångsidiga tjänster för ägarkunderna. Fler förnyelser utlovas, och härnäst kommer vårt serviceutbud att utökas avsevärt i Vasa genom att det finns planer på en fullskalig renovering av Original Sokos Hotel Royal Vasa inom en snar framtid, säger Riku Asukas, branschdirektör.

Hotell- och restaurangmuseets arbetsfält omfattar hela Finland, även om museet fysiskt finns i Helsingfors. ”Vi är glada över att vi har fått stöd från S-gruppens Rese-, hotell- och restaurangbransch med riksomfattande verksamhet, och att även regionhandelslagen runt om i Finland har velat stödja museets arbete. Det är ett bevis på att vårt arbete har riksomfattande betydelse”, säger Anni Pelkonen, museichef.

Handelslaget KPO har två Sokos Hotell inom sitt verksamhetsområde: Original Sokos Hotel Kaarle i Karleby och Original Sokos Hotel Vaakuna i Vasa. Restauranger finns i Vasa, Karleby och Ylivieska, totalt 18.

Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för mat- och dryckeskulturen samt hotell- och restaurangbranschen. Museiverksamheten inleddes 1971 i Hotell- och restauranginstitutets lokaliteter i Haga på stiftelsen Hotelli- ja ravintolaopistosäätiös initiativ. Museet flyttade till Kabelfabriken 1993. Numera upprätthålls museet av Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö – Stiftelsen för Hotell- och restaurangmuseet sr. Som stöd för museets verksamhet har stiftelsen inrättat en 50-årsjubileumsfond som såväl organisationer och företag som privatpersoner kan göra donationer till. Mer information om jubileumsfonden, uppgifter om penninginsamlingstillståndet samt en förteckning över gåvogivarna finns på museets webbplats: www.hotellijaravintolamuseo.fi/juhlavuosi.

Mer information:

Handelslaget KPO
Riku Asukas, branschdirektör