Handelslaget KPO avslutar restaurangverksamheten i Villa Sandviken i Vasa vid årsskiftet


15.12.2020

Handelslaget KPO avslutar restaurangverksamheten i Villa Sandviken i Vasa vid årsskif-tet 2020–2021. Handelslaget KPO har verkat som hyresgäst i fastigheten sedan år 2017. Det är Kiinteistö Oy Hietalahden Villa som äger Villa Sandviken.

Villa Sandviken genomgick en stor förändring åren 2016–2017 då ägaren och hyresgäs-ten tillsammans byggde och inredde Villan i dess nuvarande skick. Med tanke på i hur dåligt skick Villan var dessförinnan, kan man säga att det var en stor kulturgärning.

”Beslutet att upphöra med affärsverksamheten var inte lätt, men vi koncentrerar nu våra resurser på restaurangerna i centrum och restauranghelheten som uppstår i Prisma Li-selund. Under de senaste åren har antalet kundplatser i Vasa ökat med ett par tusen, och coronakrisen har naturligt nog drabbat också Villa Sandviken hårt – där har man ju också ordnat stora evenemang, fester och konferenser. År 2020 gick verksamheten miste om över 80 procent av omsättningen. Historiska Villa Sandviken kommer också i fortsättning-en att vara en viktig evenemangs- och festlokal i Vasa, också om våra och fastighetsäga-rens vägar skiljs åt i detta nu” konstaterar branschdirektör Riku Asukas.

Mer information:

Handelslaget KPO, branschdirektör Riku Asukas