Handelslaget KPO är Finlands andra mest inspirerande arbetsplats


16.3.2023

Handelslaget KPO har rankats på andra plats bland Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Finlands mest inspirerande arbetsplatser är ett erkännande som beviljas till arbetsplatser med personal vars engagemang är på en särskilt hög nivå. Erkännandet beviljades av Eezy Flow som är Finlands mest betydande personalundersökningsbolag. Handelslaget KPO kom på andra plats i serien för stora organisationer som sysselsätter över 1 000 personer.

Vid Handelslaget KPO mäts arbetstillfredsställelsen genom en enkät varje år. Svarsprocenten har varit hög, i fjol svarade nästan 90 procent av personalen på enkäten.

Vid KPO har arbetstillfredsställelsen redan i flera år varit på en utmärkt nivå. Det bedömdes att bland annat rättvis belöning, effektivt beslutsfattande och lyckad organisering av arbete var de aspekter som förverkligades bäst. I undersökningen uppdagades också personalens tro på en ljus framtid. Av de anställda var till och med nio av tio redo att rekommendera sin arbetsgivare.

”Vi är glada över vår utmärkta placering på listan över Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Vi har arbetat långsiktigt för att utveckla välbefinnandet hos personalen och i synnerhet satsat på arbetsförhållanden och på personalens välbefinnande i arbetet och arbetshälsa. Vi har även fantastiska personalförmåner och ett belöningssystem för hela personalen”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för KPO.