Handelslaget KPO är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser redan för nionde gången i rad


21.3.2024

De mest inspirerande arbetsplatserna i Finland har åter prisbelönats. Eezy Flow, ett expertbolag i arbetsliv, ger årliga erkännanden till organisationer som har uppnått bästa resultat i personalenkäter. Handelslaget KPO kom på fjärde plats i kategorin för storföretag.

Särskilt ledarskapskulturen anses vara bättre än i genomsnitt inom KPO. Personalens villighet att rekommendera KPO som arbetsgivare är också stark, med ett eNPS-tal på 51. Vid KPO mäts arbetstillfredsställelsen genom en enkät varje år.

”Utmaningarna och styrkorna varierar mellan olika enheter och team, så det är viktigt att sätta sig in i resultaten på team- och enhetsnivå”, säger Leif Lindberg, personaldirektör vid KPO.

Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser ges årligen till de organisationer som deltagit i Eezy Flows undersökning PeoplePower® och vars personalenkätsresultat har varit exceptionellt goda.

”Undersökningar visar att en inspirerande arbetsplats, där personalen har förbundit sig till ett gemensamt mål och rekommenderar sin arbetsgivare, påverkar hela organisationens resultat. Detta skapar en betydande konkurrensfördel. Det har varit särskilt fint att se att systematisk ledning och utveckling av personalupplevelsen också har gett bättre resultat i utmanande tider.” -Johanna Lehmus, direktör, Forskning & Information, Eezy Flow.

”Vi har arbetat långsiktigt för att utveckla personalens välbefinnande och satsat särskilt på arbetsförhållandena samt på personalens välbefinnande och ork i arbetet. Vi har även fantastiska personalförmåner och ett belöningssystem för hela personalen”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för KPO.

Mer information:
Kim Biskop, verkställande direktör
Leif Lindberg, personaldirektör