Handelslaget KPO anställer 1200 sommarjobbare


15.1.2021

Handelslaget KPO sysselsätter i sommar 1200 sommarjobbare; av sommararbetsplatserna är ca hälften sommarpraktikplatser för högstadie- och gymnasieelever i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna. Största delen av de sommaranställda arbetar inom kundbetjäning som expediter, servitörer och vid trafikbutiker. Det finns sommarjobb över KPO:s hela verksamhetsområde. Dessutom deltar KPO också i år i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

”Senaste år hade 115 år förflutit sedan KPO grundades, och i år har det gått 115 år sedan vi öppnade vårt första verksamhetsställe. Också om coronaviruset dämpade festligheterna, gjorde vi inte heller i fjol avkall på vår princip att ge så många unga som möjligt sommarjobb. Vi fortsätter att spinna på jubileumsårstemat också i år, och strävar efter att åter anställa ett ’normalt’ antal sommarjobbare”, säger Handelslaget KPO:s verkställande direktör Kim Biskop.

Tusentals österbottningars första arbetsplats

KPO erbjuder ca 1200 ungdomar sommarjobb på olika håll i de österbottniska landskapen. Störst är utbudet i Vasa-, Karleby-, Jakobstads- och Ylivieskaregionerna, men det finns nog sommarjobb också på de andra orterna i KPO:s verksamhetsområde.

”Som sommararbetsgivare är KPO inte bara störst i Österbotten utan en av de största i hela landet, och för många unga deras första kontakt med arbetslivet. I fjol förstörde coronapandemin många ungas planer på sommarjobb. Trots den lyckades vi ändå sysselsätta över 700 unga. I år hoppas jag att vi planenligt kan erbjuda 1200 unga en sommararbetsplats”, säger Biskop.

”Vi vill erbjuda så många unga som möjligt en positiv upplevelse av sommarjobb och arbetspraktik, och därigenom stödja ungas relation till arbetslivet och ge dem färdigheter som behövs i arbetslivet”, fortsätter Leif Lindberg, personalchef KPO.

Ansökningstiden till sommarjobb på KPO går ut 28.2.2021. Ansökningstiden för praktikplats i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna är 1–31.3.2021.

Handelslaget KPO är ett av de största regionhandelslagen i Finland. KPO är verksamt inom de ekonomiska regionerna Ylivieska, Karleby, Jakobstad och Vasa och idkar utom markethandel även bränslehandel, turist- och förplägnadsverksamhet samt bilhandel. Vid slutet av år 2020 sysselsatte KPO ca 1 700 proffs inom handels- och servicebranschen.

Mer information:
Verkställande direktör Kim Biskop
Personaldirektör Leif Lindberg