Ett händelserikt första halvår för KPO med öppningen av Prisma Liselund i Vasa som höjdpunkt


19.8.2022

Handelslaget KPO:s skattepliktiga försäljning ökade från föregående år; försäljningen var 498,2 miljoner euro (föreg. år 451,2). Som väntat försvagades det operativa resultatet något, till 9,8 miljoner euro (föreg. år 12,3). De största försäljningsökningarna noterades inom dagligvaruhandeln, bränslehandeln och inom logi- och restauranghandeln, som har återhämtat sig från den värsta coronakrisen. Försäljningen i bilaffären var något lägre än föregående år. KPO var återigen en av Finlands största arbetsgivare för unga med sina 1 200 sommaranställda.

De globala kriserna och de nya stadierna av coronapandemin hade en betydande inverkan på alla KPO:s verksamhetsområden

Dagligvaruhandeln stod vid årets början för ca. 56% av KPO:s försäljning. Den starka försäljningstillväxten de senaste åren fortsatte även i år, då dagligvaruförsäljningen ökade med 4,8 %. Öppnandet av det nya Prisma i Vasas Liselund i mars och de stigande livsmedelspriserna till följd av krisen i Ukraina har också bidragit till tillväxten. Inom bränslehandeln ökade försäljningen med 37,2 %, främst på grund av den globala ökningen av priset på råolja.

Inom logi- och restaurangbranschen noterades en försäljningstillväxt på hela 110,9 %. Branschen var fortfarande disciplinerad i januari-februari av restriktionerna på grund av coronapandemin, men sedan mars har situationen normaliserats och på sina håll översteg försäljningen till och med tiderna före coronapandemin. Bromsande faktorer har varit de höga bränslepriserna och återupplivandet av utlandsresor, vilket i sin tur har bidragit till att resandet i hemlandet minskat.

Inom bilhandeln minskade försäljningen med 2,8 %, främst på grund av förlängda leveranstider för nya bilar som orsakades av den globala komponentbristen. Efterfrågan på nya bilar har dock varit livligare än förra året och orderstocken är på rekordnivå. Även handeln med begagnade bilar har varit mycket livlig. En ökning med 4,4 % noterades i handeln med bruksvaror genom Prisma, Prisma Rauta och Sokos Emotion-butikerna.

”Årets början har återigen varit turbulent, särskilt på grund av anfallskriget som Ryssland startade i Ukraina och dess globala effekter. Dessutom har de nya faserna av coronapandemin fortsatt att förvirra marknaden. Den ekonomiska osäkerheten och inflationen påverkar för närvarande varje finländares vardag. Vi har lyckats inom KPO:s branscher, i enlighet med vårt uppdrag, att erbjuda prisvärda och högkvalitativa produkter, tjänster och lösningar för denna situation, vilket återspeglas positivt i försäljningssiffrorna. Jag är särskilt nöjd med uppsvinget inom logi- och restaurangbranschen efter de tuffa coronaåren”, säger Kim Biskop, VD för Handelslaget KPO. ”Årets absoluta höjdpunkt var invigningen av det nya Prisma-centret i Vasas Liselund. Denna största enskilda investering i KPO:s historia har fått en mycket lovande start och kommer att avsevärt förbättra vårt tjänsteutbud i Vasaregionen”, tillägger Biskop.

Satsningar på butiker, energieffektivitet och sysselsättning av ungdomar

Handelslaget KPO investerade totalt 9,9 miljoner euro i början av 2022 i utvecklingen av sitt servicenät i Österbottens landskap. Efter förnyelsen av S-market-kedjans butiker är det Sale-butikernas som står i tur att renoveras till ett nytt koncept under åren 2022 och 2023. Satsningar på energieffektiviteten fortsätter också inom hela nätverket. Under 2022 kommer t.ex. solpaneler att installeras till fyra nya butiker. ”Våra investeringar i de Österbottniska landskapen och miljövänliga energilösningar är återigen på en betydande nivå. Särskilt glad är jag över att vi återigen kunde erbjuda sommarjobb till över 1 200 unga i vår region. Med den siffran är vi återigen en av de största arbetsgivarna för unga i Finland”, berättar Biskop.

Utsikter för resten av året

Att förutspå slutet av året för KPO:s affärsverksamhet är för närvarande mycket utmanande. ”Osäkerheten som orsakas av världens kriser och de dimmiga utsikterna för ekonomin kommer att påverka konsumtionsbeteendet även under hösten. Effekternas storlek beror till stor del på om osäkerhetsfaktorerna ökar eller minskar samt konsumenternas tilltro till sin egen ekonomi. Utsikterna för ekonomin i vårt eget verksamhetsområde är dock mer positiva än genomsnittet och mina förväntningar är försiktigt positiva mot hösten”, säger Biskop. Försäljningen för hela året förväntas växa klart och resultatet försvagas något jämfört med föregående år.

Mer information: VD Kim Biskop