Energisparåtgärder tar oss genom elkrisen


9.12.2022

Inom Handelslaget KPO har vi vidtagit många åtgärder för att spara energi i syfte att göra vad vi kan för att hjälpa Finland i det svåra energiläget. Genom dessa sparåtgärder och de planerade investeringarna i energieffektivitet under 2023 eftersträvar vi årliga besparingar på cirka 1 200 MWh i energiförbrukningen, vilket motsvarar den årliga förbrukningen i cirka 60 egnahemshus med eluppvärmning.

Även Handelslaget KPO har sänkt inomhustemperaturen med en grad på verksamhetsställena, och under hösten har temperaturerna optimerats till en lämplig nivå. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad går det att spara upp till 5 procent i uppvärmningsenergi om året. Dessutom justeras för närvarande inomhusbelysningen i KPO:s butiker så att den sänks med 20–40 procent beroende på belysningens utgångsnivå.

Inom KPO förbereder vi oss för den kommande vintern även genom att försöka styra elförbrukningen till andra tider än då de riksomfattande effekttopparna infaller. Ventilationsanläggningarna kommer att stängas av helt eller sänkas till minimi klockan åtta på morgonen och klockan fem på eftermiddagen. Dessutom har drifttiderna för olika hustekniska anläggningar sänkts till minimi, till exempel för tining av stuprännor och brunnar. Vi strävar efter att släcka utebelysning och ljusreklam och ställa in digitala skärmar i energisparläge när de inte behövs. KPO deltar också i stamnätsbolaget Fingrids frivilliga förvarningsgrupp och förbinder sig att vidta ytterligare åtgärder om det blir risk för elbrist.

I KPO:s fastigheter har man under årens lopp i huvudsak övergått till bergvärme, och för närvarande har åtta verksamhetsställen solpaneler. Nästan alla butiker har uppvärmningssystem där man även utnyttjar kondensvärme från kylanläggningarna, och den räcker till för att värma upp butiken från tidig vår till sen höst. Omkring hälften av kylanläggningarna har redan förnyats så att de har miljövänliga köldmedium, och de resterande kommer att förnyas fram till slutet av 2030. I nästan alla KPO:s fastigheter har man dessutom också bytt till LED-belysning, vilket har gjort att de enskilda butikerna har kunnat göra besparingar på upp till 30 procent i elförbrukningen. På Prisma i Karleby och i Ylivieska används även E-Power-hybridfilter som förbättrar elkvaliteten, och dessa har gett enheterna energibesparingar på cirka 4 procent.

”Energieffektivitet och miljövärden har redan i årtionden varit en central del av KPO:s verksamhet och när vi planerar och bygger verksamhetsställen. Genom avsevärda investeringar i bland annat uppvärmningsformer, belysning och kylanläggningar har vi redan minskat vår jämförbara energiförbrukning med cirka 25 procent sedan 2016. Genom de nya energisparåtgärderna och projekten under nästa år eftersträvar vi att minska vår elförbrukning ytterligare med hela 1 200 MWh. Vi vill göra vad vi kan för att undvika elavbrott i vinter”, säger Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Satsningarna på förnybar energi och energieffektivitet är en del av Handelslaget KPO:s klimatåtgärder och mål att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ 2025.

Mer information
Verkställande direktör Kim Biskop
Fastighetsdirektör Mika Mikkola