Energiansäästö-toimenpiteillä yli sähkökriisin


9.12.2022

Osuuskauppa KPO:ssa on ryhdytty lukuisiin energiaa säästäviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on osaltaan auttaa Suomea haastavassa energiatilanteessa. Näillä säästötoimenpiteillä ja vuodelle 2023 suunnitelluilla energiatehokkuusinvestoinneilla tavoitellaan noin 1200 MWh:n vuotuisia säästöjä energiankulutukseen, mikä vastaa noin 60 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Osuuskauppa KPO on mukana laskemassa toimipaikkojen sisälämpötilaa yhdellä asteella, ja syksyn aikana lämpötilat optimoitu sopivalle tasolle. Yhden asteen lasku huonelämpötilassa, voi säästää lämmitysenergiaa jopa viisi prosenttia vuodessa. Lisäksi KPO:n myymälöiden sisävalaistuksia säädetään parhaillaan valaistuksen lähtötasosta riippuen 20–40 prosenttia himmeämmälle.

Tulevaan talveen varaudutaan KPO:ssa myös pyrkimällä siirtämään sähkönkulutusta pois valtakunnallisilta tehohuipuilta. Ilmanvaihtokoneet tullaankin sammuttamaan tai säätämään minimiin aamukahdeksalta ja iltaviideltä. Lisäksi kiinteistöjen erilaiset taloteknisten laitteiden, kuten ränni- ja kaivosulatusten, käyttöajat on säädetty minimiin. Ulkovalaistus ja mainosvalot pyritään sammuttamaan sekä digitaaliset näytöt säätämään energiaa säästävälle mustalle tyhjälle ruudulle, kun niille ei ole käyttöä. KPO on myös mukana kantaverkkoyhtiö Fingridin vapaaehtoisessa ennakkovaroitusringissä ja sitoutuu lisätoimenpiteisiin sähköpulan uhatessa.

KPO:n kiinteistöt ovat siirtyneet vuosien mittaan pääsääntöisesti kalliolämpöön, ja aurinkopaneeleita on tällä hetkellä käytössä kahdeksassa toimipaikassa. Lähes kaikissa myymälöissä lämmityksessä hyödynnetään myös kylmälaitteiden lauhdelämpö, mikä riittää myymälän lämmitykseen aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Noin puolet kylmälaitoksista on myös uusittu ympäristöystävällisillä kylmäaineilla toimiviksi ja loput tullaan uusimaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi lähes kaikkiin KPO:n kiinteistöistä on myös vaihdettu led-valaistus, joka on tuonut jopa 30 prosentin säästöt yksittäisen myymälän sähkön kulutukseen. Kokkolan ja Ylivieskan Prismoissa on myös käytössä sähkön laatua parantavat E-Power -hybridisuodattimet, joilla on saatu noin neljän prosentin energiansäästöt yksiköihin.

”Energiatehokkuus ja ympäristöarvot ovat olleet jo vuosikymmenien ajan keskeinen osa KPO:n toimintaa, toimipaikkojen suunnittelua ja rakentamista. Merkittävillä investoinneilla muun muassa lämmitysmuotoihin, valaistukseen ja kylmälaitteisiin olemmekin jo vähentäneet vertailukelpoista energiankulutustamme noin 25 prosenttia vuodesta 2016. Uusilla energiansäästöteoilla ja ensi vuoden hankkeilla pyrimme pienentämään sähkönkulutustamme entisestään merkittävät 1200 MWh. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että tulevana talvena vältyttäisiin sähkökatkoksilta”, kertoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

Panostukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat osa Osuuskauppa KPO:n ilmastotekoja ja tavoitetta olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Kim Biskop
Kiinteistöjohtaja Mika Mikkola