En framgångsrik början av året för KPO mitt i den globala oron


18.8.2023

I januari–juni 2023 ökade Handelslaget KPO:s momsbelagda försäljning betydligt jämfört med året innan och uppgick till 534,8 miljoner euro (i fjol 498,2). Det operativa resultatet förbättrades något och uppgick till 11,3 miljoner euro (i fjol 9,8). De största försäljningsökningarna noterades inom dagligvaruhandeln samt övernattnings- och restaurangverksamheten KPO var återigen denna sommar en av de största arbetsgivarna för ungdomar i Finland med sina 1 200 sommaranställda.

De globala kriserna, inflationen och de stigande räntorna hade märkbar inverkan på alla KPO:s branscher

Dagligvaruhandeln stod för cirka 59 procent av KPO:s försäljning under första halvåret. Den starka tillväxten i försäljningen som setts under de senaste åren fortsatte även i år, med en tillväxt på 13,1 procent i dagligvaruhandeln. Tillväxten har delvis berott på öppnandet av nya Prisma Liselund i Vasa och inflationen, men KPO:s marknadsandel tros också ha ökat under början av året. Inom bränslehandeln minskade försäljningen med 9,1 procent, främst på grund av de sjunkande bränslepriserna. ”Kunderna har överfört sina inköp till förmånligare butiker och produktalternativ. Tack vare vår förmånliga prisnivå har vår försäljning ökat i alla våra dagligvarukedjor”, berättar Kim Biskop, verkställande direktör för Handelslaget KPO.

Inom övernattnings- och restaurangverksamheten ökade försäljningen med hela 56,0 procent. Tillväxten påverkades i hög grad av överföringen av Original Sokos Hotel Royals verksamhet i Vasa till KPO vid årsskiftet. Genast i början av året påbörjade KPO omfattande renoveringsarbeten på hotellets nyare tornsektion. Planen är att tornsektionen ska öppnas helt renoverad i början av 2024, varefter renoveringen fortsätter på Central. Restauranghandeln har också gått mycket bra på de övriga verksamhetsställena under början av året, och evenemang som organiserats av KPO, såsom Sun Pampas i Ylivieska och Mustakari Memories i Karleby, uppnådde sina mål.

Inom bilhandeln ökade försäljningen med 1,3 procent. Handeln med nya bilar bromsas av det ekonomiska läget och de stigande räntorna, men försäljningen av begagnade bilar och service har legat minst på föregående års nivå. I den bruksvaruhandel som bedrivs genom butikerna Prisma, Prisma Rauta och Sokos Emotion uppgick tillväxten till 6,2 procent.

”Årets början har återigen varit speciell på grund av effekterna av globala kriser. Till exempel påverkar inflationen och den betydande räntehöjningen nu alla finländares vardag. I linje med vårt uppdrag har vi inom KPO:s branscher kunnat erbjuda prisvärda och högklassiga produkter, tjänster och lösningar för denna situation, vilket återspeglas positivt i försäljningssiffrorna. Jag är särskilt nöjd med den framgångsrika starten för Prisma Liselund i Vasa och uppsvinget för övernattnings- och restaurangverksamheten efter de tunga coronaåren”, säger Biskop. ”Jag är också glad över att vi har fått ett bra tillskott till övernattnings- och restaurangtjänsterna i Vasa i och med Original Sokos Hotel Royal. Hotellrenoveringen är en av de största investeringarna i KPO:s historia, och när den är klar kommer KPO:s hotell- och restaurangutbud i Vasa att stiga till en helt ny nivå tillsammans med Vaakuna och våra andra restauranger”, tillägger Biskop. ”Man kanske inte kommer att tänka på det, men den fullständiga renoveringen av Original Sokos Hotel Royal är också den största investeringen i turistinfrastrukturen i Vasaregionen på årtionden och den skapar nära femtio nya arbetstillfällen”, säger Biskop.

Betydande satsningar för att förbättra tjänster, energieffektivitet och ungdomssysselsättning

I början av 2023 investerade Handelslaget KPO totalt 25,6 miljoner euro i utvecklingen av sitt servicenätverk i de österbottniska landskapen. Hotellrenoveringen i Vasa är årets största investering och dessutom har byggandet av en ny S-market påbörjats i Sundom i Vasa. Renoveringen av Prisma Hemstrand i Vasa har påbörjats inomhus, och arbetet kommer att fortsätta utomhus under hösten. Dessutom slutförs en omfattande renovering av Sale-butikerna. Investeringarna i energieffektivitet fortsätter också i hela nätverket. Under 2023 får tio butiker bland annat solpaneler.

”Våra investeringar i de österbottniska landskapen och miljövänliga energilösningar är återigen betydande. Utöver pågående projekt bereds flera andra betydande investeringar i vårt nätverk, varav några kommer att påbörjas före årsskiftet. Jag är dock särskilt glad över att vi återigen kunde erbjuda sommarjobb till mer än 1 200 ungdomar i vår region. Med den siffran är vi igen en av de största arbetsgivarna för ungdomar i Finland”, säger Biskop.

Utsikter för resten av året

Det allmänna ekonomiska läget och de globala kriserna gör det vanskligt att ställa en prognos för resten av året när det gäller KPO:s affärsverksamhet. ”Den allmänna osäkerheten kommer sannolikt att påverka konsumentbeteendet även under hösten, även om positiva signaler redan har kommit, bland annat vad gäller inflationen och att räntorna inte längre stiger. De ekonomiska utsikterna i KPO:s verksamhetsområde är bättre än genomsnittet och mina förväntningar inför hösten är försiktigt positiva”, säger Biskop. Försäljningen och resultatet för helåret förväntas växa något jämfört med föregående år.

Mer information: Kim Biskop