Elen i KPO:s fastigheter är förnybar till 100 % och energiförbrukningen har sjunkit med 20 %


7.5.2021

Elen som används på fastigheterna som KPO äger har nu till 100 % producerats av förnybara energikällor. Vindkraft är den viktigaste energikällan; år 2020 producerades ca. 66 % av elen som användes på KPO:s fastigheter med vindkraft. Vatten- och biokraft var också viktiga energikällor. Dessutom ökar användningen av solenergi kontinuerligt. Nya Prisma Liselund i Vasa ska till exempel förses med över 2000 solpaneler, som kommer att producera nästan 20 % av energin som stormarknaden förbrukar.

Utom på förnybar energi har KPO redan i åratal satsat på att minska energiförbrukningen. Energiförbrukningen har faktiskt minskat med 20 % från år 2016. Inbesparingen motsvarar den årliga förbrukningen i 350 eluppvärmda egnahemshus. Man har lyckats minska förbrukningen bland annat genom att i butikerna investera i LED-belysning, energieffektiva och miljövänliga kylinventarier och bergvärme. Systemen för automation och uppföljning av energiförbrukningen utvecklas också ständigt.

Elbilismen blir allmännare, totalförbrukningen av energi minskar

Betydelsen av energieffektivitet och miljövänlighet bara ökar i framtiden, bl.a. på grund av att elbilarna blir ett allt vanligare inslag i trafiken. KPO har just nu över 50 laddstationer för elbilar vid marketenheter, ABC-stationer, hotell och bilaffärer. Nätverket ska inom en nära framtid utvidgas med flera nya verksamhetsställen och laddstationer.

”Att minska energiförbrukningen och utnyttja förnybar energi är vettigt både för miljön och rent ekonomiskt. Hänsyn till miljön är också en viktig del av hållbarhetsarbetet vid KPO. Vi strävar efter att vårt kolavtryck ska vara negativt redan år 2025”, berättar Kim Biskop, vd KPO.

”Solkraftverket, som byggs i anslutning till ny Prisma Liselund i Vasa och som ska producera en elmängd som motsvarar 150 elbilars genomsnittliga årsförbrukning, är ett bra exempel på möjligheterna som förnybara energikällor erbjuder. I början av sommaren ska vi också vid Prismaenheterna i Karleby och Ylivieska installera ny teknik, hybridfiltersystem, som förväntas sänka energiförbrukningen vid enheterna med närmare 5 procent”, fortsätter Biskop.

HANDELSLAGET KPO

Kim Biskop, verkställande direktör