De bästa hotellen och restaurangerna inom S-gruppen har prisbelönats – de främsta Sokos Hotellen finns i Vasa


19.4.2023

Handelslaget KPO:s hotell- och restaurangproffs putsade bordet när de främsta inom S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet prisbelönades vid ett jätteevenemang i Tammerfors 17–18 april. Till årets hotell 2022 utsågs Original Sokos Hotel Vaakuna i Vasa och för den mest imponerande serviceinsatsen belönades Toni Aarniviita på Amarillo i Vasa. Även ett antal andra priser gick till Österbotten.

I år prisbelönade SOK Styrenheten för resebransch- och bespisningsverksamheten ett rekordantal utmärkta individuella prestationer och teamprestationer inom S-gruppens hotell och restauranger – i totalt 30 klasser. Flera pristagare hör till resebransch- och bespisningsverksamheten inom Handelslaget KPO:

• Årets hotell: Original Sokos Hotel Vaakuna, Vasa
• Årets mest imponerande serviceinsats: Toni Aarniviita, Amarillo Vasa
• Årets matrestaurang på ett hotell: Frans & Nicole, Vasa
• Årets lyckobringare, försäljningstjänst: Jaana Vaismaa och Emma Soininen-Strömman, Handelslaget KPO:s försäljningstjänst i Vasa

S-gruppen har cirka 460 restauranger och 45 Sokos Hotell där den fantastiska personalen dagligen arbetar med hela sitt hjärta för att skapa bästa möjliga kundupplevelse. Handelslaget KPO har tre hotell som ligger i Vasa och Karleby och omkring tjugo restauranger i de största centrumen i olika kommuner runt om i Österbotten.

”Erkännandena är ett bevis på mångas utmärkta arbetsinsats. Under de senaste åren har vi satsat särskilt på kundupplevelsen och personalens arbetshälsa, och vid sidan av att utveckla verksamheten har vi också kunnat genomföra fantastiska hotell- och restaurangrenoveringar”, säger Riku Asukas, branschdirektör för resebransch- och bespisningsverksamheten inom Handelslaget KPO.

”De positiva resultaten är ingen slump och det förtjänstfulla arbetet bär frukt. Stort tack till vår kunniga och engagerade personal. Ett bra driv och en positiv stämning i arbetsgemenskapen höjer också stämningen för kunderna. Jag väldigt stolt över vårt team”, säger Asukas.

Mer information:

Handelslaget KPO

Riku Asukas, branschdirektör, resebransch- och bespisningsverksamheten