Ägarkunderna i KPO får rekordstor belöning, närmare 9 miljoner euro


4.4.2023

På sitt möte den 21.3.2023 godkände KPO:s fullmäktige styrelsens förslag enligt vilket KPO till sina medlemmar ska betala dels en ränta på 3 procent på andelskapitalet, dels en överskottsåterbäring på 1,5 procent på de bonusköp som har gjorts inom Handelslaget KPO. Totalt betalas därmed närmare 9 miljoner euro till ägarkunderna.

Över 129 000 ägarkunder får ränta och överskottsåterbäring och dessa betalas in på S-Kontona den 6.4.2023. Ränta betalas till de ägarkunder i KPO vars andelsinsats var betald till fullt belopp 31.12.2021 och vars medlemskap fortsätter vid tidpunkten för räntebetalningen. Överskottsåterbäring betalas till alla ägarkundshushåll i KPO som har gjort bonusköp inom KPO under 2022 och vars medlemskap fortsätter vid betalningstidpunkten. Avkastningen på överskottet samlas inte vid köp från dotterbolag eller samarbetspartners (t.ex. bilaffärer, försäkringar) eller vid köp av alkohol eller tobak.

”Överskottsåterbäringen är enligt kooperativets principer ett sätt att återbetala en del av handelslagets resultat till ägarkunderna i förhållande till deras årliga köp. Genom fullmäktiges beslut ökar belöningen till de medlemmar som handlar hos oss avsevärt. För en familj som koncentrerar sina inköp till oss och som får 5 procent Bonus innebär den överskottsåterbäring som nu betalas ut en extra inkomst på cirka 200 euro. Detta är säkerligen ett välkommet tillskott för många privathushåll i dessa svåra tider”, säger Kim Biskop, verkställande direktör.

Utöver ränta och överskottsåterbäring betalade KPO under 2022 ut Bonus och betalningssättsförmån till ett belopp av totalt 23,6 miljoner euro.

HANDELSLAGET KPO

Mer information: Kim Biskop, verkställande direktör